خانه / عمران / ارائه الگوي بارگذاري جانبي واقع بينانه تر براي سيستم هاي قاب خمشي بتني بر اساس تحليل ديناميكي غيرخطي

ارائه الگوي بارگذاري جانبي واقع بينانه تر براي سيستم هاي قاب خمشي بتني بر اساس تحليل ديناميكي غيرخطي

دانلود رایگان ارائه الگوي بارگذاري جانبي واقع بينانه تر براي سيستم هاي قاب خمشي بتني بر اساس تحليل ديناميكي غيرخطي ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ ارائه الگوي بارگذاري جانبي واقع بينانه تر براي سيستم هاي قاب خمشي بتني بر اساس تحليل ديناميكي غيرخطي “را از یاهو مارکت دانلود نمایید.

ارائه الگوي بارگذاري جانبي واقع بينانه تر براي سيستم هاي قاب خمشي بتني بر اساس تحليل ديناميكي غيرخطي

ارائه-الگوي-بارگذاري-جانبي-واقع-بينانه-تر-براي-سيستم-هاي-قاب-خمشي-بتني-بر-اساس-تحليل-ديناميكي-غيرخطي ارائه الگوي بارگذاري جانبي واقع بينانه تر براي سيستم هاي قاب خمشي بتني بر اساس تحليل ديناميكي غيرخطي (با بررسي خاك نوع III)  Fulltext  نويسنده: [ جواد بابائي رگني ] – دانشجوي كارشناس ارشد مهندسي زلزله خلاصه مقاله: طراحي اوليه بيشتر ساختمان ها بر اساس نيروهاي بدست آمده از روش استاتيكي معادل كه توسط آيين نامه هاي كشورها تعيين شده است مي باشد.اينگونه بنظر مي رسدكه توزيع حاكم برارتفاع اين نيروهاي استاتيكي بطور ضمني بر اساس مودهاي ارتعاشي الاستيك سازه ها بوده است. بنابراينبكارگيري چنين الگويي درطراحي لرزه اي سازه هاي معمول نمي تواند تضمين كننده استفاده بهينه از مصالح باشد. هدف اصلي اين مقاله تلاش براييافتن يك الگوي بارگذاري جانبي واقع بينانه تر براي اقتصادي كردن پاسخ ديناميكي سيستم هاي قاب خمشي بتني كه درمعرض تحريك لرزه اي قرارگرفتند مي باشد. براي رسيدن به اين هدف ۹ ساختمان قاب خمشي بتني مختلف درنظر گرفته شده بودند. بمنظور بررسي تاثيرات تعداد دهانه و ارتفاع، ساختمان ها متفاوت در سه تعداد دهانه (دهانه*۴, ۴*۶, ۳ ,۵*۸ سه نوع ارتفاع مختلف ۴و ۸و ۱۲ طبقه بودند. ساختمان ها بوسيله آيين نامهبتن ايران (آبا)و با نرم افزار ۱Sap 2000- Vطراحي شدند و طراحي لرزه اي آن ها توسط استاندارد ۲۸۰۰ انجام شد. سپس هر يك از ساختمان هادر معرض ۲۱ شتاب نگاشت مختلف كه با سه مقدار مختلفPGAهايg 0.4 و g 0.2 و g 0.6 هم پايه شده بودند قرارگرفتند(خاك نوعI معادل خاكAدر USGSدر مجموع ۱۸۹ تحليل ديناميكي غيرخطي انجام شد.ديده شدكه الگوي واقعي بارگذاري بسيار متفاوت از الگوهاي پيشنهادي آيين نامه هاي لرزه اي مي باشد. همچنين از نتايج تحليل ها مي توان نتيجه گيري نمودكه الگوي توزيع بار بيشتر ساختمان هاي ۴ طبقه از الگوي مثلثي پيروي مي كند.با افزوده شدن تعداد طبقات ساختمان ها مقدار نيروها در طبقات پاييني ساختمان ها افزايش يافته است.بر اساس نتايج تحليل تاريخچه زماني يك الگوي بارگذاري جانبي جديد براي اين نوع از ساختمان ها پيشنهادگرديد.. كلمات كليدي: تحليل تاريخجه زماني، الگوي بارگذاري جانبيPGA،

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “ارائه الگوي بارگذاري جانبي واقع بينانه تر براي سيستم هاي قاب خمشي بتني بر اساس تحليل ديناميكي غيرخطي  “توسط پورتال  یاهو مارکت  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو مارکت

مطلب پیشنهادی

اجرای قالب‌های لغزنده درعمران

دانلود رایگان اجرای قالب‌های لغزنده درعمران ، این محصول ارزشمند " اجرای قالب‌های لغزنده درعمران "را از یاهومارکت دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *