خانه / عمران / برآورد پارامترهاي لرزه خیزي و ارزیابی خطر رخداد زلزله در محدوده ي مهران

برآورد پارامترهاي لرزه خیزي و ارزیابی خطر رخداد زلزله در محدوده ي مهران

دانلود رایگان برآورد پارامترهاي لرزه خیزي و ارزیابی خطر رخداد زلزله در محدوده ي مهران ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ برآورد پارامترهاي لرزه خیزي و ارزیابی خطر رخداد زلزله در محدوده ي مهران “را از یاهو مارکت دانلود نمایید.

برآورد پارامترهاي لرزه خیزي و ارزیابی خطر رخداد زلزله در محدوده ي مهران

برآورد-پارامترهاي-لرزه-خیزي-و-ارزیابی-خطر-رخداد-زلزله-در-محدوده-ي-مهران برآورد پارامترهاي لرزه خيزي و ارزيابي خطر رخداد زلزله در محدوده ي مهران  Fulltext  نويسند‌گان: [ سيدمهدي حسيني ] – استاديار گروه عمران، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد [ محمدمصطفي وحيددستجردي ] – دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دولت اباد، گروه معماري، اصفهان، ايران[ مهدي يعقوبيان ] – دانشجو كارشناسي ارشد عمران- مهندسي زلزله، گروه عمران، دانشگاه آزاد ا خلاصه مقاله: منطقه مورد مطالعه در اين مقاله، ناحيه مهران و به مركزيت مهران مي باشد كه در ايالت لرزه زمين ساختي زاگرس قراردارد. مجموعه اي از داده هاي لرزه خيزي تاريخي و دستگاهي با پوشش زمان از چند قرن پيش تا به امروز تا شعاع ۲۰۰ كيلومتري به كار گرفته شده و منابع لرزه زا تا شعاع ۱۵۰ كيلومتري شهر مهران مدل شده اند. براي برآورد پارامترهاي لرزه خيزي از روش ( ۲۰Kijko استفاده شده است. با استفاده از ۳ رابطه كاهندگي مختلف امبرسيز، نوروزي و ولز و كوپر اسميت بزرگاي محتمل براي هر گسل را بدست آورده و سپس محاسبات بيشينه شتاب رويسنگ بسترPGAدر مركز شهرمهران با استفاده از روابط كاهندگي ۱۹۷ Niazi & Bozorgnia و Domes and Moore، Donovan_1991 بدست آمده است. كلمات كليدي: برآورد پارامترهاي لرزه خيزي و ارزيابي خطر رخداد زلزله در محدوده ي مهران  Fulltext  نويسند‌گان: [ سيدمهدي حسيني ] – استاديار گروه عمران، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد [ محمدمصطفي وحيددستجردي ] – دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دولت اباد، گروه معماري، اصفهان، ايران[ مهدي يعقوبيان ] – دانشجو كارشناسي ارشد عمران- مهندسي زلزله، گروه عمران، دانشگاه آزاد ا خلاصه مقاله: منطقه مورد مطالعه در اين مقاله، ناحيه مهران و به مركزيت مهران مي باشد كه در ايالت لرزه زمين ساختي زاگرس قراردارد. مجموعه اي از داده هاي لرزه خيزي تاريخي و دستگاهي با پوشش زمان از چند قرن پيش تا به امروز تا شعاع ۲۰۰ كيلومتري به كار گرفته شده و منابع لرزه زا تا شعاع ۱۵۰ كيلومتري شهر مهران مدل شده اند. براي برآورد پارامترهاي لرزه خيزي از روش ( ۲۰Kijko استفاده شده است. با استفاده از ۳ رابطه كاهندگي مختلف امبرسيز، نوروزي و ولز و كوپر اسميت بزرگاي محتمل براي هر گسل را بدست آورده و سپس محاسبات بيشينه شتاب رويسنگ بسترPGAدر مركز شهرمهران با استفاده از روابط كاهندگي ۱۹۷ Niazi & Bozorgnia و Domes and Moore، Donovan_1991 بدست آمده است. كلمات كليدي: پارامترهاي لرزه خيزي، بيشينه شتاب روي سنگ بسترPGA) روابط كاهندگي ، مهران

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “برآورد پارامترهاي لرزه خیزي و ارزیابی خطر رخداد زلزله در محدوده ي مهران  “توسط پورتال  یاهو مارکت  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو مارکت

مطلب پیشنهادی

اجرای قالب‌های لغزنده درعمران

دانلود رایگان اجرای قالب‌های لغزنده درعمران ، این محصول ارزشمند " اجرای قالب‌های لغزنده درعمران "را از یاهومارکت دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *