خانه / عمران / تاثیر خاکستر بادی و دوده سیلیسی برمیزان جداشدگی بتن های خود تراکم

تاثیر خاکستر بادی و دوده سیلیسی برمیزان جداشدگی بتن های خود تراکم

دانلود رایگان تاثیر خاکستر بادی و دوده سیلیسی برمیزان جداشدگی بتن های خود تراکم ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ تاثیر خاکستر بادی و دوده سیلیسی برمیزان جداشدگی بتن های خود تراکم “را از یاهو مارکت دانلود نمایید.

تاثیر خاکستر بادی و دوده سیلیسی برمیزان جداشدگی بتن های خود تراکم

تاثیر-خاکستر-بادی-و-دوده-سیلیسی-برمیزان-جداشدگی-بتن-های-خود-تراکم تاثير خاكستر بادي و دوده سيليسي برميزان جداشدگي بتن هاي خود تراكم  Fulltext  نويسند‌گان: [ محمود نيلي ] – دانشيار گروه عمران دانشگاه بوعلي سينا[ مهرداد رزم آرا ] – دانشجوي كارشناسي گروه عمران دانشگاه بوعلي سينا خلاصه مقاله: بتن خودتراكم بتني با قابليت رواني و كارايي زياد مي باشد كه معمولا مستعد جداشدگي مي باشد. جداشدگي موجب مكبت ع يديبده از ازجمله كاهش دوام و مقاومت مي شود. در اين مقاله جداشدگي در بتن هاز خود تبراكم اباوز زبوزولان هبا توسب روا اسبتاندارد ASTMC1610 مورد بررسي قرار گرفته است. خاكستر بادز و دوده سيليسي به ينوان جايگزين بخكي از مبواد سبيماني مبورد اسبتفاده قبرار گرفتبه است. همچنين مقاومت فكارز نمونه ها در سنين مختلف اندازه گيرز شده است. نتايج ااكي از آن است كه با افزايش خاكستر ببادز ميبزان جداشدگي افزايش و مقاومت فكارز كاهش مي يابد. در االي كه دوده سيليسي نه تنها بايب كباهش جداشبدگي مبي گبردد بلتبه مقاومبت فكارز را نيز افزايش مي دهد. در اين مقاله سعي شده است تا با ارائه زيكنهادز نقاط ضعف موجود در روا اسبتاندارد در تعيبين جداشبدگي بر طرف گردد كلمات كليدي: جداشدگي ، بتن خودتراكم، خاكستر بادز، دوده سيليسي

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “تاثیر خاکستر بادی و دوده سیلیسی برمیزان جداشدگی بتن های خود تراکم  “توسط پورتال  یاهو مارکت  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو مارکت

مطلب پیشنهادی

اجرای قالب‌های لغزنده درعمران

دانلود رایگان اجرای قالب‌های لغزنده درعمران ، این محصول ارزشمند " اجرای قالب‌های لغزنده درعمران "را از یاهومارکت دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *