خانه / روانشناسی و علوم تربیتی / تحقیق رابطه ويژگي هاي شخصيتي با رضايتمندي زناشويي در زنان متأهل ۲۵ تا ۳۰سال شهر تهران

تحقیق رابطه ويژگي هاي شخصيتي با رضايتمندي زناشويي در زنان متأهل ۲۵ تا ۳۰سال شهر تهران

دانلود رایگان تحقیق رابطه ويژگي هاي شخصيتي با رضايتمندي زناشويي در زنان متأهل ۲۵ تا ۳۰سال شهر تهران ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ تحقیق رابطه ويژگي هاي شخصيتي با رضايتمندي زناشويي در زنان متأهل ۲۵ تا ۳۰سال شهر تهران “را از یاهو مارکت دانلود نمایید.

تحقیق رابطه ويژگي هاي شخصيتي با رضايتمندي زناشويي در زنان متأهل ۲۵ تا ۳۰سال شهر تهران

تحقیق-رابطه-ويژگي-هاي-شخصيتي-با-رضايتمندي-زناشويي-در-زنان-متأهل-25-تا-30سال-شهر-تهرانتحقیق رابطه ويژگي هاي شخصيتي با رضايتمندي زناشويي در زنان متأهل ۲۵ تا ۳۰سال شهر تهران چکیدهاین تحقیق در رابطه با بررسی ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی زنان متأهل ۲۵- ۳۰ سال انجام گرفت. در فصل اول پژوهش توضیحاتی درباره متغیرهای پژوهش، فرضیه ها و تعاریف عملیاتی داده شد. در فصل دوم مطالبی از تحقیقات  قبلی که حول محور همین موضوع انجام گرفته بود توضیح داده شد. در فصل سوم روش های آماری، در فصل چهارم تحلیل داده ها و در فصل پنجم نتیجه گیری صورت گرفت.رضایت زناشویی از عمده مسائل مطرح شده در روانشناسی خانواده است و عدم رضایت زناشویی یکی از نگرانی های عمده کسانی است که یا در پی درمان می آیند یا برای پایان دادن به ارتباط زناشویی خود اقدام می کنند. معمولاً تحقیقات برای بررسی رضایت زناشویی در سنین مختلف کم می باشد و هنوز در این زمینه ابهاماتی وجود دارد، لذا تحقیق در این زمینه ضروری است.چون ازدواج و زناشویی و همینطور رضایت زناشویی بر بهداشت روانی و سلامت فردی زوجین بسیار تأثیر دارد و این کار که آیا رابطه بین ویژگی شخصیتی زنان با میزان رضایت مندی زناشویی وجود دارد ضرورت طرح این پژوهش را مطرح می کند.این پژوهش بر آن است تا ببیند که تیپ های شخصیتی زنان تا چه اندازه بر رضایت زناشویی آن ها کمک می کند و بر این اساس ما در این پژوهش ۴ فرضیه داریم که عبارتند از:۱-    بین میزان شخصیت برون گرای با ثبات و رضایت مندی زناشویی رابطه وجود دارد.۲-    بین میزان شخصیت برون گرای بی ثبات و رضایت مندی زناشویی رابطه وجود دارد.۳-    بین میزان شخصیت درون گرای باثبات و رضایت مندی رابطه وجود دارد.۴-    بین میزان شخصیت درون گرای بی ثبات و رضایت مندی زناشویی رابطه وجود دارد.روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع زمینه یابی است.جامعه مورد مطالعه ما در این پژوهش زنان متأهل ۲۵ الی۳۰  شهر تهران می باشد که ۳۰ نفر از آنان به عنوان نمونه از روش خوشه ایی چند مرحله ایی به صورت محله، خیابان، کوچه، پلاک و شخص است.ابزار اندازه گیری متغیرهای این پژوهش پرسشنامه شخصیت آیزنگ بود که از روایی و پایایی لازم برخوردار است و به وسیله دکتر محمدنقی براهنی استاندارد شده است.و از آزمون رضایت مندی زناشویی ENRICH هم استفاده به عمل رفته است ک این آزمون هم به صورت استاندارد شده است و هم از روایی و پایایی لازم برخوردار است که نمرات خام هر آزمودنی با استفاده از جدول فرم به نمرات استاندارد تبدیل گردید و این نمرات توسط مجذور خی (x2 )  مورد بررسی قرار گرفت. که نتایج به دست آمده در این پژوهش به این صورت بود که فرضیه های احتمالی در این تحقیق رد شده و فقط فرضیه شماره ۲ (شخصیت برون گرای بی ثبات) تایید شد و در کل بین ویژگی های شخصیتی زنان و رضایتمندی زناشویی رابطه چندانی وجود ندارد و عوامل دیگری در این امر دخیل هستند.واژه های کلیدی: رضایت، زناشویی، میزان شخصیت،فهرست مطالبخلاصه پژوهش:    ۱فصل یک    ۴مقدمه:    ۵بیان مسئله:    ۹هدف و پژوهش:    ۹اهمیت و ضرورت پژوهش:    ۹فرضیه پژوهشی:    ۱۰تعریف متغیرهای پژوهش:    ۱۰تعریف عملیاتی:    ۱۱فصل دوم    ۱۲تیپ شناسی شخصیت و نظریه صفات:    ۱۳نظریه صفات- تیپ تحلیل عاملی هانس، جی آیزنک (۱۹۱۶):    ۱۳ابعاد شخصیت از دید آیزنک:    ۱۶تیپ های روان شناختی یونگ:    ۱۷نوروفیزیولوژی برون گرایی و درون گرایی:    ۱۸نظریه دانشمندان در باره ازدواج:    ۱۹فروید:    ۱۹آدلر:    ۲۰اریک اریکسون:    ۲۱یونگ:    ۲۱تاریخچه تحقیقات پیرامون تیپ های شخصیتی در رضایت زناشویی    ۲۵فصل سوم    ۳۲روش پژوهش:    ۳۳موضوع پژوهش:    ۳۳جامعه آماری:    ۳۳نمونه:    ۳۳روش نمونه گیری:    ۳۳ابزار اندازه گیری:    ۳۳اعتبار و روایی آزمون ها:    ۳۴فصل چهارم    ۳۵تنظیم نتایج و بررسی آن ها:    ۳۶فصل پنجم    ۴۳نتیجه گیری:    ۴۴محدودیت های تحقیق:    ۴۵پیشنهادها    ۴۶فصل ششم    ۴۷خلاصه پژوهش:    ۴۸بیان مسئله:    ۴۸هدف از تحقیق:    ۴۸فرضیه پژوهشی:    ۴۹جامعه آماری:    ۴۹گروه نمونه:    ۴۹روش نمونه گیری:    ۴۹ابزار اندازه گیری    ۴۹روش جمع آوری اطلاعات:    ۵۰روش آماری:    ۵۰نتایج پژوهش:    ۵۰منابع و مآخذ:    ۵۱منابع و مآخذ۱-    راس، آلن. روانشناسی شخصیت نظریه ها و فرایند ها. ترجمه سیاوش جمالفر (۱۳۷۴). تهران: انتشارات نشر روان.۲-    شولتز، داون. شولتز، سیدنی. نظریه هیا شخصیت ترجمه یحیی سیدمحمدی (۱۳۷۹). تهران: انتشارات ویرایش.۳-    شریعتی، حسن پاشا. شریفی، نسترن (۱۳۸۰). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات سخن.۴-    رضوی، رضا (۱۳۷۹). مسأله ازدواج در آیینه تحقیق. دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران- پایان نامه فوق لیسانس.۵-    شاملو، سعید (۱۳۵۶). بهداشت روانی. تهران: انتشارات چهر.۶-    ستوده، هدایت الله (۱۳۷۴). روانشناسی اجتماعی. تهران: انتشارات آوای نور.۷-    سیاسی، اکبر (۱۳۷۱) نظریه های شخصیت یا مکاتب روانشناختی. انتشارات دانشگاه تهران.۸-    لارنس ای، پروین. روانشناسی شخصیت نظریه و تحقیق. ترجمه محمدجعفر جوادی و پروین کدیور. جلد دوم (۱۳۷۴). تهران: مؤسه فرهنگی رسا.۹-    نور افشان، نازی  (۱۳۷۹). ارتباط میزان صفت حس هیجان خواهی و درون گرایی- برون گرایی . دانشگاه آزاد- واحد رودهن- پایان نامه لیسانس.۱۰-    کامرانی، گیتا (۱۳۸۳). رابطه بین ترتیب تولد و میزان گرایش به درون گرایی و برون گرایی. دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران- پایان نامه لیسانس.۱۱-    رضایی، مریم (۱۳۸۳). دختران و پسران در رابطه با ازدواج چه معیارهایی دارند. دانشگاه آزاد – واحد تهران- پایان نامه لیسانس.خلاصه پژوهش:عنوان پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان متأهل ۲۵ تا ۳۰سال شهر تهران است.چون ازدواج و زناشویی و همینطور رضایت زناشویی بر بهداشت روانی و سلامت فردی زوجین بسیار تأثیر دارد و این کار که آیا رابطه بین ویژگی شخصیتی زنان با میزان رضایت مندی زناشویی وجود دارد ضرورت طرح این پژوهش را مطرح می کند.این پژوهش بر آن است تا ببیند که تیپ های شخصیتی زنان تا چه اندازه بر رضایت زناشویی آن ها کمک می کند و بر این اساس ما در این پژوهش ۴ فرضیه داریم که عبارتند از:۱-   بین میزان شخصیت برون گرای با ثبات و رضایت مندی زناشویی رابطه وجود دارد.۲-   بین میزان شخصیت برون گرای بی ثبات و رضایت مندی زناشویی رابطه وجود دارد.۳-   بین میزان شخصیت درون گرای باثبات و رضایت مندی رابطه وجود دارد.۴-   بین میزان شخصیت درون گرای بی ثبات و رضایت مندی زناشویی رابطه وجود دارد.روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع زمینه یابی است.جامعه مورد مطالعه ما در این پژوهش زنان متأهل ۲۵ الی۳۰  شهر تهران می باشد که ۳۰ نفر از آنان به عنوان نمونه از روش خوشه ایی چند مرحله ایی به صورت محله، خیابان، کوچه، پلاک و شخص است.ابزار اندازه گیری متغیرهای این پژوهش پرسشنامه شخصیت آیزنگ بود که از روایی و پایایی لازم برخوردار است و به وسیله دکتر محمدنقی براهنی استاندارد شده است.و از آزمون رضایت مندی زناشویی ENRICH هم استفاده به عمل رفته است ک این آزمون هم به صورت استاندارد شده است و هم از روایی و پایایی لازم برخوردار است که نمرات خام هر آزمودنی با استفاده از جدول فرم به نمرات استاندارد تبدیل گردید و این نمرات توسط مجذور خی (x2 )  مورد بررسی قرار گرفت. که نتایج به دست آمده در این پژوهش به این صورت بود که فرضیه های احتمالی در این تحقیق رد شده و فقط فرضیه شماره ۲ (شخصیت برون گرای بی ثبات) تایید شد و در کل بین ویژگی های شخصیتی زنان و رضایتمندی زناشویی رابطه چندانی وجود ندارد و عوامل دیگری در این امر دخیل هستند. فصل یکمقدمه:همه چیزهایی را که تاکنون به دست آورده اید تمام چیزهایی را که انتظار دارید در شغل خود به دست آورید خواه همسر یا والد خوبی باشید و حتی حالت سلامت عمومی شما میتواند تحت تأثیر شخصیت شما و شخصیت های افرادی که با آن ها تعامل دارید قرار بگیرید (شولتز، ترجمه سید محمدی ۱۳۷۹).برای این که شخصیت راتعریف کنیم می توانیم به منبع آن نگاهی بینداریم. شخصیت از واژه persona  «پرسونا» گرفته شده است که به نقابی اشاره دارد که هنرپیشه ها در نمایش به صورت خود می زدند. پی بردن به این که چگونه پرسونا به ظاهر بیرونی اشاره دارد یعنی چهره علنی که به اطرافیان نشان می دهیم آسان است. بنابراین بر اساس ریشه این کلمه ممکن است نتیجه بگیریم که شخصیت به ویژگی های بیرون و قابل مشاهده اشاره دارد. جنبه هایی که دیگران می تواند آن ها را ببینند، پس شخصیت ما در قالب تأثیری که به دیگران می گذاریم، یعنی آنچه به نظر می رسد که باشیم تعریف می کند. «شخصیت جنبه آشکار منش فرد به گونه ایی که بر دیگران اثر می گذارد است».اما آیا هنگامی که واژه شخصیت را به کار می بریم، تمام منظورمان این است؟ آیا فقط در باره آنچه می توانیم ببینیم یا حالتی که دیگری به نظر ما می رسد حرف می زنیم؟ آیا شخصیت تنها به نقابی که بر چهره می زنیم و نقشی که بازی می کنیم اشاره دارد؟ مطمئناً وقتی از شخصیت حرف می زنیم منظورمان چیزی بیش از آن است. مقصود ما در نظر داشتن بسیاری از ویژگی های فرد است. کلیت یا مجموعه ای از ویژگی های مختلف که از ویژگی های جسمانی سطحی، فراتر می رود. این واژه تعداد زیادی از ویژگی های ذهنی اجتماعی و هیجانی را نیز در برمی گیرد. ویژگی هایی که ممکن است نتوانیم به طور مستقیم ببینیم که شخص امکان دارد آن ها را از ما مخفی نگه دارد یا ممکن است ما سعی کنیم آن ها را از دیگران مخفی کنیم. (شولتز، ترجمه سیدمحمدی، ۱۳۷۹).در تعریف شخصیت باید چند نکته را در نظر گرفت. نخست هر شخص بیگانه و بی همتا ست زیرا هیچ دو فردی از نظر خلق، علایق، رفتار و دیگر ویژگی های شخصیتی کاملاً یکسان نیست. دوم اینکه افراد و موقعیت ها به شیوه های یکسان رفتار نمی کنند. رفتار شخص ممکن است از موقعیتی به موقعیت دیگر متفاوت باشد. سوم، گرچه هر فرد یگانه و به همتاست و رفتارش در همه موقعیت ها کاملاً یکسان نیست امّا در رفتار آدمی وجه اشتراک قابل ملاحظه ایی وجود دارد. به عبارت دیگر هر چند در جزئیات رفتار آدمی تفاوت هایی دیده می شود امّا بیشتر مردم الگوهای رفتاری نسبتاً ثابت دارند. توصیف ویژگی های شخصیتی ممکن است به ما امکان دهد که افراد را به گونه ایی طبقه بندی کنیم که برخی از الگوهای مهم رفتاری آنان به دقت قابل توصیف باشد 

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “تحقیق رابطه ويژگي هاي شخصيتي با رضايتمندي زناشويي در زنان متأهل ۲۵ تا ۳۰سال شهر تهران  “توسط پورتال  یاهو مارکت  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو مارکت

مطلب پیشنهادی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری خشونت علیه زنان و سبک ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل

دانلود رایگان پیشینه تحقیق و مبانی نظری خشونت علیه زنان و سبک ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل ، این محصول ارزشمند " پیشینه تحقیق و مبانی نظری خشونت علیه زنان و سبک ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل "را از یاهومارکت دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *