خانه / عمران / توزيع عناصر تسليح كننده در شيب هاي سنگي ناپايدار با استفاده از روش DRD با مطالعه موردي اين روش بر رو

توزيع عناصر تسليح كننده در شيب هاي سنگي ناپايدار با استفاده از روش DRD با مطالعه موردي اين روش بر رو

دانلود رایگان توزيع عناصر تسليح كننده در شيب هاي سنگي ناپايدار با استفاده از روش DRD با مطالعه موردي اين روش بر رو ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ توزيع عناصر تسليح كننده در شيب هاي سنگي ناپايدار با استفاده از روش DRD با مطالعه موردي اين روش بر رو “را از یاهو مارکت دانلود نمایید.

توزيع عناصر تسليح كننده در شيب هاي سنگي ناپايدار با استفاده از روش DRD با مطالعه موردي اين روش بر رو

توزيع-عناصر-تسليح-كننده-در-شيب-هاي-سنگي-ناپايدار-با-استفاده-از-روش-drd-با-مطالعه-موردي-اين-روش-بر-رو توزيع عناصر تسليح كننده در شيب هاي سنگي ناپايدار با استفاده از روش DRD با مطالعه موردي اين روش بر روي شيب هاي سنگي سد سياه بيشه  Fulltext  نويسند‌گان: [ عبدالحسين حداد ] – عضو هيِئت علمي دانشكده مهندسي عمران دانشگاه سمنان[ حجت دهستاني ] – دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك خاك و پي دانشگاه سمنان خلاصه مقاله: لغزش و ناپايداري شيب هاي سنگي همواره يكي از عوامل تهديد كننده ايست كه ايمني سازه ها و شريان هاي حياتي نظيربزرگراه ها ، خطوط راه آهن و خطوط انتقال نيرو را كه از نواحي كوهستاني عبور مي كنند به مخاطره مي اندازد. يكي از روش هاي جلوگيري از وقوع اين نوع ناپايداري ها استفاده از سيستم هاي تسليح كننده مثل پيچ سنگRock Bolt در شيبهاي سنگي است. در حالي كه بطور معمول توزيع عناصر تسليح كننده در سطوح شيبهاي سنگي بصورت يكنواخت در نظر گرفته مي شود، ممكن است در برخي از قسمت هاي شيب به واسطه برخي خصوصيات هندسي و يا مكانيكي لايه ها نياز بيشتري به عناصر تسليح كننده داشته باشند. اخيرا در جهت بهبود اين نوع معايب در تسليح شيبهاي سنگي روش جديدي درتحليل پايدارسازي شيبها با عنوانDegree of Reinforcement Demand) DRD يا سطح تسليح مورد نياز، پيشنهاد شده است . هدف اين روش ارائه يك روند منطقي جهت توزيع بهينه عناصر تسليح كننده ي مورد نياز در شيب هاي سنگياست. براي استفاده از اين روش در ابتدا شيب سنگي از نظر خصوصيات ژئومكانيكي و هندسي منطقه بندي شده و سپس نياز واقعي هر منطقه به عناصر تسليح كننده به كمك الگوريتم خاصي مشخص ميگردد. در اين روش براي هريك از مناطق شيب سنگي ضرايب تاثير مشخص گرديده و پس از آن ماتريس ضرايب تاثير براي شيب مورد نظر تعيين مي گردد. سپس تغييرمكان هر يك از مناطق شيب سنگي تعيين گرديده و پس از آن ماتريس نسبت تغييرمكان به كمك روابط و الگوريتم خاصي براي شيب مورد نظر تعيين مي شود . در ادامه پس از بدست آوردن ماتريس هاي ضرايب تاثير و نسبت تغييرمكان ودر طي يك عمليات ماتريسي مقاديرDRD براي هر يك از مناطق شيب سنگي تعيين مي گردد. در نهايت با توجه به مقاديرDRD در مناطق مختلف شيب، مقدار عناصر تسليح كننده در هر منطقه از شيب سنگي محاسبه و توزيع مي گردد. در نهايت به كاربرد اين روش در پروژه ي تسليح ترانشه هاي شيب سنگي سد سياه بيشه پرداخته مي شود كلمات كليدي: پيچ سنگ ،DRD، ماتريس ضرايب تاثير ، ماتريس تغييرمكان

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “توزيع عناصر تسليح كننده در شيب هاي سنگي ناپايدار با استفاده از روش DRD با مطالعه موردي اين روش بر رو  “توسط پورتال  یاهو مارکت  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو مارکت

مطلب پیشنهادی

اجرای قالب‌های لغزنده درعمران

دانلود رایگان اجرای قالب‌های لغزنده درعمران ، این محصول ارزشمند " اجرای قالب‌های لغزنده درعمران "را از یاهومارکت دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *