خانه / فنی و مهندسی / دانلود تحقیق بررسي آلودگي پنيرهاي موجود در سطح توزيع شهرستان مشهد و قوچان به پاتوژن هاي ليستريا منوسيتوژنز، استافيلوكوكوس اورئوس

دانلود تحقیق بررسي آلودگي پنيرهاي موجود در سطح توزيع شهرستان مشهد و قوچان به پاتوژن هاي ليستريا منوسيتوژنز، استافيلوكوكوس اورئوس

دانلود رایگان دانلود تحقیق بررسي آلودگي پنيرهاي موجود در سطح توزيع شهرستان مشهد و قوچان به پاتوژن هاي ليستريا منوسيتوژنز، استافيلوكوكوس اورئوس ، مقاله ، تحقیق 

این محصول” دانلود تحقیق بررسي آلودگي پنيرهاي موجود در سطح توزيع شهرستان مشهد و قوچان به پاتوژن هاي ليستريا منوسيتوژنز، استافيلوكوكوس اورئوس “را از yahoo-market دانلود نمایید.


در اين تحقيق با توجه به اهميت پاتوژنهاي ليستريا منوسيتوژنز، استافيلوكوكوس اورئوس و اشريشياكلي در امنيت غذايي فرآورده هاي لبني بخصوص پنير،  وضعيت پنيرهاي موجود در سطح توزيع از اين حيث مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور ۴۴۴ نمونه پنير شامل پنير هاي تهيه شده به روش سنتي، نيمه صنعتي و صنعتي در دو فصل بهار و تابستان از سطح توزيع شهرستان هاي مشهد و قوچان جمع آوري و مورد ارزيابي قرار گرفت.  نتايج نشان داد آلودگي به اشريشياكلي نسبت به سايرين بيشتر بوده (۹/۷درصد آلودگي به اشريشياكلي در مقايسه با ۹/۴ درصد آلودگي به استافيلوكوكوس اورئوس و صفر درصد آلودگي به ليستريا منوسيتوژنز) و بيشترين ميزان در پنيرهاي سنتي مشاهده گرديد (۷/۴درصد در پنير سنتي در مقايسه با ۱درصد در پنير صنعتي) كه اختلاف معني داري را با نمونه هاي صنعتي نشان ميدهد. آلودگي به استافيلوكوكوس اورئوس نيز در پنير سنتي بيشتر از سايرين بود (۴/۳درصد در پنير سنتي در قياس با ۵/۰ درصد در پنير صنعتي) و اختلاف معني داري را با پنير صنعتي نشان ميدهد. در هيچيك از نمونه هاي مورد بررسي ليستريا منوسيتوژنز مشاهده نگرديد. همچنين ميزان آلودگي بين …

این محصول “دانلود تحقیق بررسي آلودگي پنيرهاي موجود در سطح توزيع شهرستان مشهد و قوچان به پاتوژن هاي ليستريا منوسيتوژنز، استافيلوكوكوس اورئوس  “توسط پورتال yahoo-market جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:yahoo-market.ir

مطلب پیشنهادی

دانلود تحقیق نگهداري از كامپيوتر

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود تحقیق نگهداري از كامپيوتر ، این محصول" دانلود تحقیق نگهداري از كامپيوتر "را از yahoo-market دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *