خانه / علوم انسانی / دانلود تحقیق مديريت و حسابداري در شهرداري‌ها

دانلود تحقیق مديريت و حسابداري در شهرداري‌ها

دانلود رایگان دانلود تحقیق مديريت و حسابداري در شهرداري‌ها ، مقاله ، تحقیق 

این محصول” دانلود تحقیق مديريت و حسابداري در شهرداري‌ها “را از yahoo-market دانلود نمایید.


مقدمه:مدير امور مالي كه طبق مادة ۷۹ قانون شهرداري در معيت شهردار ذيحساب شهرداري مي باشد بر كلية واحد ها و شعبة مالي رياست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعيين يا تغيير او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود .در شهرداريهاي كوچك و متوسط ممكن است به ذيحساب مذكور كه كلية كارهاي مالي را رؤسا و يا به كمك تعدادي كارمند انجام مي دهد عنوان رئيس حسابداري اطلاق شود .وظائف مسئول امور مالي كه در معيت شهردار ذيحساب ميباشد به طور معمول در شهرداريهاي متوسط و بزرگ به قرار زير است :الف ـ تهيه برنامه عمليات مالي و هماهنگ ساختن عمليات مذكور .ب ـ تهيه گزارشهاي مالي و ترازنامه و تفريغ بودجه سالانه و بررسي و تأييد آنها .ج ـ بررسي و كنترل كيفيت اجراي بودجه .د ـ راهنمائي كاركنان مالي در اجراي مقررات و دستورالعملهاي مربوطه .شركت در جلسات مناقصه و مزايده و هيأت عالي معاملات و انجام ساير تـكاليفي كه طبق آئين نـامة معاملات شهرداري بـعهدة مدير امـور مـالي محول است .بررسي قراردادها از نظر انطباق آن با اصول و موازين حقوق مالي .امضاي چكها و اسناد پرداخت بعنوان يكي از امضاء كنندگان مجاز طبق مادة۷۹ قانون شهرداري .امضاي …

این محصول “دانلود تحقیق مديريت و حسابداري در شهرداري‌ها  “توسط پورتال yahoo-market جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:yahoo-market.ir

مطلب پیشنهادی

دانلودتحقیق درمورد تحقيق شهرستان خمين

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلودتحقیق درمورد تحقيق شهرستان خمين ، این محصول" دانلودتحقیق درمورد تحقيق شهرستان خمين "را از yahoo-market دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *