خانه / علوم پزشکی / دانلود مقاله دستگاه عصبی

دانلود مقاله دستگاه عصبی

دانلود رایگان دانلود مقاله دستگاه عصبی ، مقاله ، تحقیق 

این محصول” دانلود مقاله دستگاه عصبی “را از yahoo-market دانلود نمایید.


جانوران پرسلولي، براي ايجاد هم آهنگي بين اعمال سلول ها و اندام هاي مختلف بد ن خود ، نيازبه عوامل و د ستگاه هاي ارتباطي دارند. دستگاه عصبي با ساختار و كار ويژه اي كه دارد ، د ر جهت ايجاد اين هم آهنگي به وجودآمده وتكامل حاصل كرده است. خواص ويژه ي آ ن عبارت از  تاثيرپذيري نسبت به محركهاي خارجي ، ايجاد يك جريان عصبي كه نماينده ي تاثير محرك است،هدايت جريان عصبي از يك نقطه ي دستگاه به نقطه ي ديگر و سرا نجام انتقا ل آن ازيك واحدعصبي به يك واحد د يگر ا ست . تنظيم عصبي و ا نواع آ ن : فعا ليت ها ي عصبي جانوران،به طوركلي، در د وجهت انجام مي شوند: ۱-تنظيم فعا ليت ها ي دروني بد ن ۲- تنظيم موقعيت جانورنسبت به محيط خا رجي     چند مثا ل به روشن شد ن ا ين مطلب كمك مي كند. هنگا مي كه لقمه ي غذا درون دها ن قرار مي گيرد ، حركا ت آ روا ره ها ، د هان و زبان ، ا بتدا موجب جويده شدن غذامي شود و سپس حركات هم آهنگ زبان وماهيچه هاي گلو سبب بلع لقمه ي جويده شد ه، مي شوند در هما ن هنگا م ، تر شحا ت غده هاي بزا قي و شيره ي معد ه ا فزا يش مي يابد . كليه ي اين فعا ليت ها نيا ز به ن …

این محصول “دانلود مقاله دستگاه عصبی  “توسط پورتال yahoo-market جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:yahoo-market.ir

مطلب پیشنهادی

پاورپوینت درباره بیماری لومپی اسکین

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، پاورپوینت درباره بیماری لومپی اسکین ، این محصول" پاورپوینت درباره بیماری لومپی اسکین "را از yahoo-market دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *