خانه / فنی و مهندسی / مقاله بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP) واستفاده از الگوهاي آماري

مقاله بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP) واستفاده از الگوهاي آماري

دانلود رایگان مقاله بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP) واستفاده از الگوهاي آماري ، مقاله ، تحقیق 

این محصول” مقاله بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP) واستفاده از الگوهاي آماري “را از yahoo-market دانلود نمایید.


این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در ۲۸۹ صفحه می باشد. فهرست مطالب -۱۱ ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪۱۰ ‫۱-۱-۱ اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ۲-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ۳-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار   ‫۴-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي داده ﻫﺎ از دﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ‫۵-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي   ‫۶-۱-۱ ‪  Gridدر ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ ۱۰g ‫۲-۱ اﻧﺒﺎر داده ﭼﻴﺴﺖ؟ ۱-۲-۱ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ؟ ‫۳-۱ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺎرﻳﺨﻲ   ‫۱-۳-۱- ﻇﻬﻮر اﻧﺒﺎر داده   ‫. ۴-۱ از ﻣﺪﻟﺴﺎزي ارﺗﺒﺎط –موجوديت (E-R)استفاده نکنيد ۱-۴-۱ ﻣﺪل ﺳﺎزي اﺑﻌﺎد ۳-۴-۱ ﺟﺪول ﺣﻘﻴﻘﻲ ۴-۴-۱ﺟﺪول اﺑﻌﺎدي (ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي) ۵-۴-۱ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰن ۵-۱ ﭘﻴﻜﺮ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮاي ﻳﻚ اﻧﺒﺎر ۱-۵-۱معماري سرويس دهنده: ۲-۵-۱معماري پايگاه داده اراکل فصل دوم : ابزار هاي انبار اراكل ۱-۲: کدام ابزار ۲-۲: سازنده انبار اوراک …

این محصول “مقاله بررسي كاربردي مدل هاي داده چند بعدي(OLAP) واستفاده از الگوهاي آماري  “توسط پورتال yahoo-market جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:yahoo-market.ir

مطلب پیشنهادی

دانلود پاورپوینت ايمني در صنعت (ايمني ساختمان و بالابرها) ۸۱ اسلاید

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود پاورپوینت ايمني در صنعت (ايمني ساختمان و بالابرها) 81 اسلاید ، این محصول" دانلود پاورپوینت ايمني در صنعت (ايمني ساختمان و بالابرها) 81 اسلاید "را از yahoo-market دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *