خانه / admin

admin

۵۷۴ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی و اهميت نفت خليج فارس از ديدگاه سياست خارجي آمريكا – ۸۵ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 574 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی و اهميت نفت خليج فارس از ديدگاه سياست خارجي آمريكا - 85 صفحه فایل ورد ، این محصول" 574 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی و اهميت نفت خليج فارس از ديدگاه سياست خارجي آمريكا - 85 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۷۵ – خرید و دانلود تحقیق: طراحی گام به گام شبکه آبرسانی یک شهرک برای ۲۵ سال در منطقه معتدل و مرطوب – ۱۸ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 575 - خرید و دانلود تحقیق: طراحی گام به گام شبکه آبرسانی یک شهرک برای 25 سال در منطقه معتدل و مرطوب - 18 صفحه فایل ورد ، این محصول" 575 - خرید و دانلود تحقیق: طراحی گام به گام شبکه آبرسانی یک شهرک برای 25 سال در منطقه معتدل و مرطوب - 18 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۷۶ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی بنا و معماری بقعه پير احمد زهرنوش ابهر – ۹ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 576 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی بنا و معماری بقعه پير احمد زهرنوش ابهر - 9 صفحه فایل ورد ، این محصول" 576 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی بنا و معماری بقعه پير احمد زهرنوش ابهر - 9 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۷۷ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی و آشنایی با ترمزهای هوشمند EBD – سيستم توزيع الكترونيكي نيروي ترمزي – ۲۶ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 577 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی و آشنایی با ترمزهای هوشمند EBD - سيستم توزيع الكترونيكي نيروي ترمزي - 26 صفحه فایل ورد ، این محصول" 577 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی و آشنایی با ترمزهای هوشمند EBD - سيستم توزيع الكترونيكي نيروي ترمزي - 26 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۷۸ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی تأثير عمليات تكميل مقدماتي روي چاپ پارچه هاي پنبه- پلي استر با پيگمنتها – ۶۹ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 578 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی تأثير عمليات تكميل مقدماتي روي چاپ پارچه هاي پنبه- پلي استر با پيگمنتها - 69 صفحه فایل ورد ، این محصول" 578 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی تأثير عمليات تكميل مقدماتي روي چاپ پارچه هاي پنبه- پلي استر با پيگمنتها - 69 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

جزوه و خلاصه درس پزشکی قانونی – بر اساس کتاب گودرزی، کیانی – حقوق پیام نور – pdf

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، جزوه و خلاصه درس پزشکی قانونی - بر اساس کتاب گودرزی، کیانی - حقوق پیام نور - pdf ، این محصول" جزوه و خلاصه درس پزشکی قانونی - بر اساس کتاب گودرزی، کیانی - حقوق پیام نور - pdf "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۷۹ – خرید و دانلود تحقیق: استاندارد حسابداري شماره ۱۱ – داراييهاي ثابت مشهود – ۳۳ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 579 - خرید و دانلود تحقیق: استاندارد حسابداري شماره 11 - داراييهاي ثابت مشهود - 33 صفحه فایل ورد ، این محصول" 579 - خرید و دانلود تحقیق: استاندارد حسابداري شماره 11 - داراييهاي ثابت مشهود - 33 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۸۰ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی مبارزه با کمر درد با استفاده از ورزش کردن – ۴۸ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 580 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی مبارزه با کمر درد با استفاده از ورزش کردن - 48 صفحه فایل ورد ، این محصول" 580 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی مبارزه با کمر درد با استفاده از ورزش کردن - 48 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود کتاب هنر زمین و هنر محیطی( موضوعات و جنبش‌ها) با عنوان لاتین Land & Environmental Art (Themes & Movements)

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود کتاب هنر زمین و هنر محیطی( موضوعات و جنبش‌ها) با عنوان لاتین Land & Environmental Art (Themes & Movements) ، این محصول" دانلود کتاب هنر زمین و هنر محیطی( موضوعات و جنبش‌ها) با عنوان لاتین Land & Environmental Art (Themes & Movements) "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۸۱ – خرید و دانلود تحقیق: فعالیت های انتخابی (کاشت و برداشت) برای بهبود کیفیت و عمر ماندگاری قارچ های آگاریکوس – ۱۶ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 581 - خرید و دانلود تحقیق: فعالیت های انتخابی (کاشت و برداشت) برای بهبود کیفیت و عمر ماندگاری قارچ های آگاریکوس - 16 صفحه فایل ورد ، این محصول" 581 - خرید و دانلود تحقیق: فعالیت های انتخابی (کاشت و برداشت) برای بهبود کیفیت و عمر ماندگاری قارچ های آگاریکوس - 16 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۸۲ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی معماری ایرانی و ژاپنی و بررسی نقش و جایگاه آب در معماری – ۸۸ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 582 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی معماری ایرانی و ژاپنی و بررسی نقش و جایگاه آب در معماری - 88 صفحه فایل ورد ، این محصول" 582 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی معماری ایرانی و ژاپنی و بررسی نقش و جایگاه آب در معماری - 88 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه- ۶۶ صفحه- منابع معتبر + Doc

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، تحقیق در مورد بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه- 66 صفحه- منابع معتبر + Doc ، این محصول" تحقیق در مورد بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه- 66 صفحه- منابع معتبر + Doc "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

اشنايي با سیستم فایل Ntfs و معرفي ويژگي ها و امكانات به طور كامل

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، اشنايي با سیستم فایل Ntfs و معرفي ويژگي ها و امكانات به طور كامل ، این محصول" اشنايي با سیستم فایل Ntfs و معرفي ويژگي ها و امكانات به طور كامل "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۸۳ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی نقش و جایگاه فناوری نانو در صنایع غذایی – ۳۶ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 583 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی نقش و جایگاه فناوری نانو در صنایع غذایی - 36 صفحه فایل ورد ، این محصول" 583 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی نقش و جایگاه فناوری نانو در صنایع غذایی - 36 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۸۴ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی معماری و بنای گنبد قابوس – ۲۶ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 584 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی معماری و بنای گنبد قابوس - 26 صفحه فایل ورد ، این محصول" 584 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی معماری و بنای گنبد قابوس - 26 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۸۵ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی نقش تنظيم کننده های رشد در تعيين جنسيت گياهان – ۵۳ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 585 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی نقش تنظيم کننده های رشد در تعيين جنسيت گياهان - 53 صفحه فایل ورد ، این محصول" 585 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی نقش تنظيم کننده های رشد در تعيين جنسيت گياهان - 53 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود رام رسمی هواوی Huawei G8 RIO-L01 بیلدنامبر۱۶۰ با لینک مستقیم

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود رام رسمی هواوی Huawei G8 RIO-L01 بیلدنامبر160 با لینک مستقیم ، این محصول" دانلود رام رسمی هواوی Huawei G8 RIO-L01 بیلدنامبر160 با لینک مستقیم "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

حمايت آمريكا از رژيم هاي غير دموكراتيك و سركوبگر و تأثير آن بر جريان بنيادگراي اسلامي- ۵۸ صفحه منابع معتبر + doc

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، حمايت آمريكا از رژيم هاي غير دموكراتيك و سركوبگر و تأثير آن بر جريان بنيادگراي اسلامي- 58 صفحه منابع معتبر + doc ، این محصول" حمايت آمريكا از رژيم هاي غير دموكراتيك و سركوبگر و تأثير آن بر جريان بنيادگراي اسلامي- 58 صفحه منابع معتبر + doc "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

جزوه و خلاصه مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی ۲ – بر اساس کتاب گیدنز – علوم اجتماعی پیام نور – pdf

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، جزوه و خلاصه مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2 - بر اساس کتاب گیدنز - علوم اجتماعی پیام نور - pdf ، این محصول" جزوه و خلاصه مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2 - بر اساس کتاب گیدنز - علوم اجتماعی پیام نور - pdf "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور ، این محصول" بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۸۶ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی تاریخچه نفت – تاريخچه پيدايش نفت – ۳۱ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 586 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی تاریخچه نفت - تاريخچه پيدايش نفت - 31 صفحه فایل ورد ، این محصول" 586 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی تاریخچه نفت - تاريخچه پيدايش نفت - 31 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۸۷ – خرید و دانلود تحقیق: جایگاه عفاف در قوانین و حقوق اجتماعی – ۳۲ صفحه فایل pdf

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 587 - خرید و دانلود تحقیق: جایگاه عفاف در قوانین و حقوق اجتماعی - 32 صفحه فایل pdf ، این محصول" 587 - خرید و دانلود تحقیق: جایگاه عفاف در قوانین و حقوق اجتماعی - 32 صفحه فایل pdf "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۸۸ – خرید و دانلود تحقیق: تاریخچه سکه و بررسی نقوش و خطوط روی سکه های دوره ساسانی – ۵۳ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 588 - خرید و دانلود تحقیق: تاریخچه سکه و بررسی نقوش و خطوط روی سکه های دوره ساسانی - 53 صفحه فایل ورد ، این محصول" 588 - خرید و دانلود تحقیق: تاریخچه سکه و بررسی نقوش و خطوط روی سکه های دوره ساسانی - 53 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود رام رسمی و فارسی گوشی هواوی G7 Plus RIO-UL00 بیلدنامبر۱۹۳ با لینک مستقیم

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود رام رسمی و فارسی گوشی هواوی G7 Plus RIO-UL00 بیلدنامبر193 با لینک مستقیم ، این محصول" دانلود رام رسمی و فارسی گوشی هواوی G7 Plus RIO-UL00 بیلدنامبر193 با لینک مستقیم "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۸۹ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی سیگنال دهی سلول در طی فشارهای ناشی از سرما و خشکی و شوری – ۴۳ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 589 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی سیگنال دهی سلول در طی فشارهای ناشی از سرما و خشکی و شوری - 43 صفحه فایل ورد ، این محصول" 589 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی سیگنال دهی سلول در طی فشارهای ناشی از سرما و خشکی و شوری - 43 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۹۰ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی اهمیت غذایی دانه سویا و کاشت و پرورش سویا – ۱۱ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 590 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی اهمیت غذایی دانه سویا و کاشت و پرورش سویا - 11 صفحه فایل ورد ، این محصول" 590 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی اهمیت غذایی دانه سویا و کاشت و پرورش سویا - 11 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۹۱ – گزارش كار آزمايشگاه مكانيك خاك – دانه بندي مكانيكي خاك – ۶ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 591 - گزارش كار آزمايشگاه مكانيك خاك - دانه بندي مكانيكي خاك - 6 صفحه فایل ورد ، این محصول" 591 - گزارش كار آزمايشگاه مكانيك خاك - دانه بندي مكانيكي خاك - 6 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۹۲ – خرید و دانلود تحقیق: مديريت انگيزش در سازمانها و اهميت آن در جهت ارتقاي بهره وري – ۱۱۵ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 592 - خرید و دانلود تحقیق: مديريت انگيزش در سازمانها و اهميت آن در جهت ارتقاي بهره وري - 115 صفحه فایل ورد ، این محصول" 592 - خرید و دانلود تحقیق: مديريت انگيزش در سازمانها و اهميت آن در جهت ارتقاي بهره وري - 115 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۹۳ – خرید و دانلود تحقیق: بررسي تاثير اختلالات زبان بر ميزان افسردگي كودكان – ۹۳ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 593 - خرید و دانلود تحقیق: بررسي تاثير اختلالات زبان بر ميزان افسردگي كودكان - 93 صفحه فایل ورد ، این محصول" 593 - خرید و دانلود تحقیق: بررسي تاثير اختلالات زبان بر ميزان افسردگي كودكان - 93 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۹۴ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی معماری و بنای مسجد جامع یزد – ۱۳ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 594 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی معماری و بنای مسجد جامع یزد - 13 صفحه فایل ورد ، این محصول" 594 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی معماری و بنای مسجد جامع یزد - 13 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۹۵ – خرید و دانلود تحقیق: بررسي اصل استقلال قضاوت در جمهوري اسلامي ايران – ۱۵۸ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 595 - خرید و دانلود تحقیق: بررسي اصل استقلال قضاوت در جمهوري اسلامي ايران - 158 صفحه فایل ورد ، این محصول" 595 - خرید و دانلود تحقیق: بررسي اصل استقلال قضاوت در جمهوري اسلامي ايران - 158 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۹۶ – خرید و دانلود تحقیق: بررسي كاربرد جي‌آي‌اس در ساماندهي مدارك علوم زمين – ۵۰ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 596 - خرید و دانلود تحقیق: بررسي كاربرد جي‌آي‌اس در ساماندهي مدارك علوم زمين - 50 صفحه فایل ورد ، این محصول" 596 - خرید و دانلود تحقیق: بررسي كاربرد جي‌آي‌اس در ساماندهي مدارك علوم زمين - 50 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۹۷ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی تأثير هوش هيجاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان – ۸۱ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 597 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی تأثير هوش هيجاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان - 81 صفحه فایل ورد ، این محصول" 597 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی تأثير هوش هيجاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان - 81 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۹۸ – بررسي تجهیزات كارگاه باس داكت و بهبود روند كيفي و كمي توليد باس داکت و کاربرد جوشكاري به روش MIG – شامل ۵۴ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 598 - بررسي تجهیزات كارگاه باس داكت و بهبود روند كيفي و كمي توليد باس داکت و کاربرد جوشكاري به روش MIG – شامل 54 صفحه فایل ورد ، این محصول" 598 - بررسي تجهیزات كارگاه باس داكت و بهبود روند كيفي و كمي توليد باس داکت و کاربرد جوشكاري به روش MIG – شامل 54 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۵۹۹ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی نظام ارزيابي عملکرد نيروي انساني در سازمان – ۵۲ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 599 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی نظام ارزيابي عملکرد نيروي انساني در سازمان - 52 صفحه فایل ورد ، این محصول" 599 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی نظام ارزيابي عملکرد نيروي انساني در سازمان - 52 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

برآورد فرسایش و رسوب به کمک داده های ماهواره ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی با استفاده از مدل MPSIAC

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، برآورد فرسایش و رسوب به کمک داده های ماهواره ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی با استفاده از مدل MPSIAC ، این محصول" برآورد فرسایش و رسوب به کمک داده های ماهواره ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی با استفاده از مدل MPSIAC "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۶۰۱ – خرید و دانلود تحقیق: تحقیق انسان و طبیعت و معماری – بررسی ارتباط میان سینما و معماری – ۹۷ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 601 - خرید و دانلود تحقیق: تحقیق انسان و طبیعت و معماری – بررسی ارتباط میان سینما و معماری - 97 صفحه فایل ورد ، این محصول" 601 - خرید و دانلود تحقیق: تحقیق انسان و طبیعت و معماری – بررسی ارتباط میان سینما و معماری - 97 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۶۰۲ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی انواع سبكهاي معماري – ۷۱ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 602 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی انواع سبكهاي معماري - 71 صفحه فایل ورد ، این محصول" 602 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی انواع سبكهاي معماري - 71 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۶۰۳ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی علل و عوامل و پیشگیری و علائم و انواع بیماری سل – ۲۳ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 603 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی علل و عوامل و پیشگیری و علائم و انواع بیماری سل - 23 صفحه فایل ورد ، این محصول" 603 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی علل و عوامل و پیشگیری و علائم و انواع بیماری سل - 23 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۶۰۴ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی و آموزش انواع مختلف شنا – شنای کرال سینه – قورباغه – ۱۰۱ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 604 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی و آموزش انواع مختلف شنا - شنای کرال سینه - قورباغه - 101 صفحه فایل ورد ، این محصول" 604 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی و آموزش انواع مختلف شنا - شنای کرال سینه - قورباغه - 101 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۶۰۵ – خرید و دانلود تحقیق: بررسي و تحليل دلايل عدم گرايش افراد به بيمه‌هاي آتش سوزي – ۱۳۰ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 605 - خرید و دانلود تحقیق: بررسي و تحليل دلايل عدم گرايش افراد به بيمه‌هاي آتش سوزي - 130 صفحه فایل ورد ، این محصول" 605 - خرید و دانلود تحقیق: بررسي و تحليل دلايل عدم گرايش افراد به بيمه‌هاي آتش سوزي - 130 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۶۰۶ – دانلود گزارش كارآموزي در خصوص رنگ و رزين – كارخانه رنگ پودي سمند آرا – ۷۶ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 606 - دانلود گزارش كارآموزي در خصوص رنگ و رزين - كارخانه رنگ پودي سمند آرا - 76 صفحه فایل ورد ، این محصول" 606 - دانلود گزارش كارآموزي در خصوص رنگ و رزين - كارخانه رنگ پودي سمند آرا - 76 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود فایل ریکاوری گوشی سامسونگ گلکسی جی ۳ مدل Samsung Galaxy J3 3G Duos SM-J320H در آندروید ۵٫۱ با لینک مستقیم

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود فایل ریکاوری گوشی سامسونگ گلکسی جی 3 مدل Samsung Galaxy J3 3G Duos SM-J320H در آندروید 5.1 با لینک مستقیم ، این محصول" دانلود فایل ریکاوری گوشی سامسونگ گلکسی جی 3 مدل Samsung Galaxy J3 3G Duos SM-J320H در آندروید 5.1 با لینک مستقیم "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۶۰۷ – خرید و دانلود تحقیق: بررسي محاسبات ابري وتحمل پذيري خطا و تحمل پذيري اشكال در رايانش ابري – ۸۳ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 607 - خرید و دانلود تحقیق: بررسي محاسبات ابري وتحمل پذيري خطا و تحمل پذيري اشكال در رايانش ابري - 83 صفحه فایل ورد ، این محصول" 607 - خرید و دانلود تحقیق: بررسي محاسبات ابري وتحمل پذيري خطا و تحمل پذيري اشكال در رايانش ابري - 83 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۶۰۸ – بررسي و مقایسه ميزان كمرويي در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده با استفاده از آزمون كمرويي استنفورد – ۸۴ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 608 - بررسي و مقایسه ميزان كمرويي در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده با استفاده از آزمون كمرويي استنفورد - 84 صفحه فایل ورد ، این محصول" 608 - بررسي و مقایسه ميزان كمرويي در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده با استفاده از آزمون كمرويي استنفورد - 84 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

بررسی تاریخچه و چالش های پیش روی سرویس‌های رایانش ابری یا انبوه و مقایسه رایانش ابری با رایانش مشبک – ۹۲ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، بررسی تاریخچه و چالش های پیش روی سرویس‌های رایانش ابری یا انبوه و مقایسه رایانش ابری با رایانش مشبک - 92 صفحه فایل ورد ، این محصول" بررسی تاریخچه و چالش های پیش روی سرویس‌های رایانش ابری یا انبوه و مقایسه رایانش ابری با رایانش مشبک - 92 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

۶۱۰ – خرید و دانلود تحقیق: كاربرد الگوريتم ژنتيك در بهينه‌سازي بهره‌برداري از سيستم‌هاي چندمخزني – ۲۴ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، 610 - خرید و دانلود تحقیق: كاربرد الگوريتم ژنتيك در بهينه‌سازي بهره‌برداري از سيستم‌هاي چندمخزني - 24 صفحه فایل ورد ، این محصول" 610 - خرید و دانلود تحقیق: كاربرد الگوريتم ژنتيك در بهينه‌سازي بهره‌برداري از سيستم‌هاي چندمخزني - 24 صفحه فایل ورد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

تحقیق تاثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانکها در جلب مشارکت مردم در اقتصاد

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، تحقیق تاثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانکها در جلب مشارکت مردم در اقتصاد ، این محصول" تحقیق تاثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانکها در جلب مشارکت مردم در اقتصاد "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »