خانه / علوم پزشکی

علوم پزشکی

دانلود مقاله کامل درباره عوامل موثر در ايجاد عفونت و عواقب آن

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود مقاله کامل درباره عوامل موثر در ايجاد عفونت و عواقب آن ، این محصول" دانلود مقاله کامل درباره عوامل موثر در ايجاد عفونت و عواقب آن "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود مقاله کامل درباره تعيين فراواني موارد استفاده از ECT در بيماران بستري در بيمارستان نواب صفوي

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود مقاله کامل درباره تعيين فراواني موارد استفاده از ECT در بيماران بستري در بيمارستان نواب صفوي ، این محصول" دانلود مقاله کامل درباره تعيين فراواني موارد استفاده از ECT در بيماران بستري در بيمارستان نواب صفوي "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود مقاله درباره نقش توليد علم در توسعه يافتگي جوامع، موانع و راهكارهاي توليد علمي در گروه پزشكي ايران

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود مقاله درباره نقش توليد علم در توسعه يافتگي جوامع، موانع و راهكارهاي توليد علمي در گروه پزشكي ايران ، این محصول" دانلود مقاله درباره نقش توليد علم در توسعه يافتگي جوامع، موانع و راهكارهاي توليد علمي در گروه پزشكي ايران "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود مقاله کامل درباره ارزيابي باليني و پاراكلينيكي تروماي سر و تدابير درماني

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود مقاله کامل درباره ارزيابي باليني و پاراكلينيكي تروماي سر و تدابير درماني ، این محصول" دانلود مقاله کامل درباره ارزيابي باليني و پاراكلينيكي تروماي سر و تدابير درماني "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود مقاله کامل درباره كاربرد سي تي اسكن ها در علم پزشكي و سيرتكاملي آنها

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود مقاله کامل درباره كاربرد سي تي اسكن ها در علم پزشكي و سيرتكاملي آنها ، این محصول" دانلود مقاله کامل درباره كاربرد سي تي اسكن ها در علم پزشكي و سيرتكاملي آنها "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود مقاله کامل درباره قرص هاي شادي آور و هيجان‌زا (اكستازي)

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود مقاله کامل درباره قرص هاي شادي آور و هيجان‌زا (اكستازي) ، این محصول" دانلود مقاله کامل درباره قرص هاي شادي آور و هيجان‌زا (اكستازي) "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود مقاله کامل درباره چگونگی پرستاری از بیماران بستری شده

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود مقاله کامل درباره چگونگی پرستاری از بیماران بستری شده ، این محصول" دانلود مقاله کامل درباره چگونگی پرستاری از بیماران بستری شده "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود مقاله کامل درباره مصاحبه بالینی (شرح حال روانپزشکی وضعیت روانی بیمار)

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود مقاله کامل درباره مصاحبه بالینی (شرح حال روانپزشکی وضعیت روانی بیمار) ، این محصول" دانلود مقاله کامل درباره مصاحبه بالینی (شرح حال روانپزشکی وضعیت روانی بیمار) "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود پروژه بررسي تأثير آموزش بر آگاهي و نگرش بيماران هموفيل ۲۰ – ۱۲ سال مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهي امام خميني ( ره )

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود پروژه بررسي تأثير آموزش بر آگاهي و نگرش بيماران هموفيل 20 - 12 سال مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهي امام خميني ( ره ) ، این محصول" دانلود پروژه بررسي تأثير آموزش بر آگاهي و نگرش بيماران هموفيل 20 - 12 سال مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهي امام خميني ( ره ) "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود پروژه کامل درباره تحليلي بر ديروفيلاريوزيس و روش‌هاي تشخيص آزمايشگاهي

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود پروژه کامل درباره تحليلي بر ديروفيلاريوزيس و روش‌هاي تشخيص آزمايشگاهي ، این محصول" دانلود پروژه کامل درباره تحليلي بر ديروفيلاريوزيس و روش‌هاي تشخيص آزمايشگاهي "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود مقاله کامل درباره بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دبيران زن منطقه ۲ شهر زنجان در مورد خودآزمايي سينه‌

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود مقاله کامل درباره بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دبيران زن منطقه 2 شهر زنجان در مورد خودآزمايي سينه‌ ، این محصول" دانلود مقاله کامل درباره بررسي ميزان آگاهي و عملكرد دبيران زن منطقه 2 شهر زنجان در مورد خودآزمايي سينه‌ "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود مقاله کامل درباره ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود مقاله کامل درباره ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي ، این محصول" دانلود مقاله کامل درباره ساختمان و عملكرد ليزوزوم و ميكروبادي "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درباره دستاورد هاي عملي مهندسي ژنتيك در بيوتكنولوژي

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، پاورپوینت درباره دستاورد هاي عملي مهندسي ژنتيك در بيوتكنولوژي ، این محصول" پاورپوینت درباره دستاورد هاي عملي مهندسي ژنتيك در بيوتكنولوژي "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود مقاله کامل درباره ساختار ميتوكندري در انسان و نقش آن در ايجاد بيماريهاي مختلف ميتوكندري

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود مقاله کامل درباره ساختار ميتوكندري در انسان و نقش آن در ايجاد بيماريهاي مختلف ميتوكندري ، این محصول" دانلود مقاله کامل درباره ساختار ميتوكندري در انسان و نقش آن در ايجاد بيماريهاي مختلف ميتوكندري "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود مقاله کامل درباره بررسي فراواني مبتلايان به ضايعات رحم و سرويكس

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود مقاله کامل درباره بررسي فراواني مبتلايان به ضايعات رحم و سرويكس ، این محصول" دانلود مقاله کامل درباره بررسي فراواني مبتلايان به ضايعات رحم و سرويكس "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود پروژه کامل درباره بررسی بیماران تحت توتال هیپ آرتروپلاستی با جزء فمورال سیمانی از نوع CPT

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود پروژه کامل درباره بررسی بیماران تحت توتال هیپ آرتروپلاستی با جزء فمورال سیمانی از نوع CPT ، این محصول" دانلود پروژه کامل درباره بررسی بیماران تحت توتال هیپ آرتروپلاستی با جزء فمورال سیمانی از نوع CPT "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود پروژه بررسي تأثير آموزش نقشهاي پرستاري بر ميزان آگاهي و نگرش پرستاران، پيرامون مراقبت از مبتلايان به مولتيپل اسكروزيس در بيمارستانها آموزشي وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي شهر تهران

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود پروژه بررسي تأثير آموزش نقشهاي پرستاري بر ميزان آگاهي و نگرش پرستاران، پيرامون مراقبت از مبتلايان به مولتيپل اسكروزيس در بيمارستانها آموزشي وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي شهر تهران ، این محصول" دانلود پروژه بررسي تأثير آموزش نقشهاي پرستاري بر ميزان آگاهي و نگرش پرستاران، پيرامون مراقبت از مبتلايان به مولتيپل اسكروزيس در بيمارستانها آموزشي وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي شهر تهران "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود مقاله کامل درباره بررسي تاثير مسواك زدن ظهر هنگام در كنترل پلاك ميكروبي در روزه داران

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود مقاله کامل درباره بررسي تاثير مسواك زدن ظهر هنگام در كنترل پلاك ميكروبي در روزه داران ، این محصول" دانلود مقاله کامل درباره بررسي تاثير مسواك زدن ظهر هنگام در كنترل پلاك ميكروبي در روزه داران "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود مقاله کامل درباره تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود مقاله کامل درباره تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک ، این محصول" دانلود مقاله کامل درباره تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود مقاله کامل درباره استفاده از ويتامين A همراه با واكسيناسيون جهت پيشگيري از وقوع بيماري كوكسيديوز در پرندگان

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود مقاله کامل درباره استفاده از ويتامين A همراه با واكسيناسيون جهت پيشگيري از وقوع بيماري كوكسيديوز در پرندگان ، این محصول" دانلود مقاله کامل درباره استفاده از ويتامين A همراه با واكسيناسيون جهت پيشگيري از وقوع بيماري كوكسيديوز در پرندگان "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود پروژه کامل درباره مروري بر مسموميت آرسنيكي در حيوانات اهلي

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود پروژه کامل درباره مروري بر مسموميت آرسنيكي در حيوانات اهلي ، این محصول" دانلود پروژه کامل درباره مروري بر مسموميت آرسنيكي در حيوانات اهلي "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلودپروژه تعيين فراواني يافته هاي آزمايشگاهي در كودكان بستري شده با تشخيص مننژيت باكتريال در بيمارستان كودكان فاطمي- سهاميه قم در سال هاي ۸۲-۷۹

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلودپروژه تعيين فراواني يافته هاي آزمايشگاهي در كودكان بستري شده با تشخيص مننژيت باكتريال در بيمارستان كودكان فاطمي- سهاميه قم در سال هاي 82-79 ، این محصول" دانلودپروژه تعيين فراواني يافته هاي آزمايشگاهي در كودكان بستري شده با تشخيص مننژيت باكتريال در بيمارستان كودكان فاطمي- سهاميه قم در سال هاي 82-79 "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

تحقیق کاملی از آنفولانزای انسانی و پرندگان + فایل ورد قابل ویرایش + ۳۳ صفحه

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، تحقیق کاملی از آنفولانزای انسانی و پرندگان + فایل ورد قابل ویرایش + 33 صفحه ، این محصول" تحقیق کاملی از آنفولانزای انسانی و پرندگان + فایل ورد قابل ویرایش + 33 صفحه "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل ششم حسابداری مدیریت پیشرفته (تألیف: دکتر سید حسین سجادی و هاشم علی صوفی)

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، پاورپوینت فصل ششم حسابداری مدیریت پیشرفته (تألیف: دکتر سید حسین سجادی و هاشم علی صوفی) ، این محصول" پاورپوینت فصل ششم حسابداری مدیریت پیشرفته (تألیف: دکتر سید حسین سجادی و هاشم علی صوفی) "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درباره آسيب هاِي رايج در ميان ورزشكاران رشته تكواندو

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، پاورپوینت درباره آسيب هاِي رايج در ميان ورزشكاران رشته تكواندو ، این محصول" پاورپوینت درباره آسيب هاِي رايج در ميان ورزشكاران رشته تكواندو "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درباره نقش تغذیه در بهبود روند درمان بیماران بستری در بخش آی سی یو

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، پاورپوینت درباره نقش تغذیه در بهبود روند درمان بیماران بستری در بخش آی سی یو ، این محصول" پاورپوینت درباره نقش تغذیه در بهبود روند درمان بیماران بستری در بخش آی سی یو "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درباره آشنایی با دانشكده مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتي اميركبير

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، پاورپوینت درباره آشنایی با دانشكده مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتي اميركبير ، این محصول" پاورپوینت درباره آشنایی با دانشكده مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتي اميركبير "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درباره تاریخچه استفاده از بیوایمپلنتها در علم پزشکی

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، پاورپوینت درباره تاریخچه استفاده از بیوایمپلنتها در علم پزشکی ، این محصول" پاورپوینت درباره تاریخچه استفاده از بیوایمپلنتها در علم پزشکی "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه پروپوزال آماده مطالعه کیفی (طرح پژوهشی کیفی)(Qualitative study) کامل به همراه منابع doc.

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود نمونه پروپوزال آماده مطالعه کیفی (طرح پژوهشی کیفی)(Qualitative study) کامل به همراه منابع doc. ، این محصول" دانلود نمونه پروپوزال آماده مطالعه کیفی (طرح پژوهشی کیفی)(Qualitative study) کامل به همراه منابع doc. "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود تحقیق ارزيابي ميزان توليد داروي دسفرال از سويه استرپتومايسس پيلوسوس به روش بيولوژيك

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود تحقیق ارزيابي ميزان توليد داروي دسفرال از سويه استرپتومايسس پيلوسوس به روش بيولوژيك ، این محصول" دانلود تحقیق ارزيابي ميزان توليد داروي دسفرال از سويه استرپتومايسس پيلوسوس به روش بيولوژيك "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »