خانه / کتاب ، جزوه

کتاب ، جزوه

پاورپوینت فرهنگ و تاثیر آن بر بهداشت مادر و نوزاد و نظام عرضه خدمات بهداشتی و درمانی

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، پاورپوینت فرهنگ و تاثیر آن بر بهداشت مادر و نوزاد و نظام عرضه خدمات بهداشتی و درمانی ، این محصول" پاورپوینت فرهنگ و تاثیر آن بر بهداشت مادر و نوزاد و نظام عرضه خدمات بهداشتی و درمانی "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت اخلاق در دیگر حرفه ها و تفاوت آن در حرفه کتابداری

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، پاورپوینت اخلاق در دیگر حرفه ها و تفاوت آن در حرفه کتابداری ، این محصول" پاورپوینت اخلاق در دیگر حرفه ها و تفاوت آن در حرفه کتابداری "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت چهارچوب راهبردی منطقی و سازمان یافته ای برای تحقیقات زیست پزشكی

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، پاورپوینت چهارچوب راهبردی منطقی و سازمان یافته ای برای تحقیقات زیست پزشكی ، این محصول" پاورپوینت چهارچوب راهبردی منطقی و سازمان یافته ای برای تحقیقات زیست پزشكی "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت شاخص های مدیریت فنی و نظارت برطرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، پاورپوینت شاخص های مدیریت فنی و نظارت برطرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، این محصول" پاورپوینت شاخص های مدیریت فنی و نظارت برطرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت چهارچوب راهبردی منطقی و سازمان یافته ای برای تحقیقات زیست پزشكی

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، پاورپوینت چهارچوب راهبردی منطقی و سازمان یافته ای برای تحقیقات زیست پزشكی ، این محصول" پاورپوینت چهارچوب راهبردی منطقی و سازمان یافته ای برای تحقیقات زیست پزشكی "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت نظام جدید آموزش کارکنان (شهرداری و سازمانهای وابسته)

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، پاورپوینت نظام جدید آموزش کارکنان (شهرداری و سازمانهای وابسته) ، این محصول" پاورپوینت نظام جدید آموزش کارکنان (شهرداری و سازمانهای وابسته) "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »