خانه / بایگانی برچسب: درس

بایگانی برچسب: درس

دانلود تحقیق کامل درباره پروژه درس سمینار در مدیریت ورزشی بررسی وضعیت حمایت مالی از ورزش در بخش غیر دولتی مطالعه موردی شهر

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود تحقیق کامل درباره پروژه درس سمینار در مدیریت ورزشی بررسی وضعیت حمایت مالی از ورزش در بخش غیر دولتی مطالعه موردی شهر ، این محصول" دانلود تحقیق کامل درباره پروژه درس سمینار در مدیریت ورزشی بررسی وضعیت حمایت مالی از ورزش در بخش غیر دولتی مطالعه موردی شهر "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

تحقیق و بررسی در مورد بازیهای پرورشی در مدارس (طرح درس سالانه ) ۳۴ ص

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، تحقیق و بررسی در مورد بازیهای پرورشی در مدارس (طرح درس سالانه ) 34 ص ، این محصول" تحقیق و بررسی در مورد بازیهای پرورشی در مدارس (طرح درس سالانه ) 34 ص "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

تحقیق و بررسی درمورد بازیهای پرورشی در مدارس (طرح درس سالانه ) ۳۴ ص

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، تحقیق و بررسی درمورد بازیهای پرورشی در مدارس (طرح درس سالانه ) 34 ص ، این محصول" تحقیق و بررسی درمورد بازیهای پرورشی در مدارس (طرح درس سالانه ) 34 ص "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی درس کار و فن آوری، افزایش میزان فراگیری با کامپیوتر

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، اقدام پژوهی درس کار و فن آوری، افزایش میزان فراگیری با کامپیوتر ، این محصول" اقدام پژوهی درس کار و فن آوری، افزایش میزان فراگیری با کامپیوتر "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی درس زبان انگلیسی پایه هشتم، یادگیری مفاهیم درس

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، اقدام پژوهی درس زبان انگلیسی پایه هشتم، یادگیری مفاهیم درس ، این محصول" اقدام پژوهی درس زبان انگلیسی پایه هشتم، یادگیری مفاهیم درس "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی درس کار و فن آوری، افزایش میزان فراگیری با کامپیوتر

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، اقدام پژوهی درس کار و فن آوری، افزایش میزان فراگیری با کامپیوتر ، این محصول" اقدام پژوهی درس کار و فن آوری، افزایش میزان فراگیری با کامپیوتر "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان «رنگین کمان جمعه»

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان «رنگین کمان جمعه» ، این محصول" دانلود پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان «رنگین کمان جمعه» "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود تحقیق کامل درباره طرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس ۱۷ هدیه های آسمانی سوم ابتدایی ) ۱۵ ص

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود تحقیق کامل درباره طرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس 17 هدیه های آسمانی سوم ابتدایی ) 15 ص ، این محصول" دانلود تحقیق کامل درباره طرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس 17 هدیه های آسمانی سوم ابتدایی ) 15 ص "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان تماشاخانه

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان تماشاخانه ، این محصول" دانلود پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان تماشاخانه "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت پاورپوینت درس سوم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان بانویی که یک سورۀ قرآن به نام اوست

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود پاورپوینت پاورپوینت درس سوم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان بانویی که یک سورۀ قرآن به نام اوست ، این محصول" دانلود پاورپوینت پاورپوینت درس سوم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان بانویی که یک سورۀ قرآن به نام اوست "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود فایل طرح درس سالانه کتاب درسی اجتماعی پایه ششم در سال تحصیلی۹۴ – ۱۳۹۳

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود فایل طرح درس سالانه کتاب درسی اجتماعی پایه ششم در سال تحصیلی94 - 1393 ، این محصول" دانلود فایل طرح درس سالانه کتاب درسی اجتماعی پایه ششم در سال تحصیلی94 - 1393 "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »