خانه / بایگانی برچسب: مدارس

بایگانی برچسب: مدارس

بررسي والدين ومسئولين مدارس در جهت كاهش مشكلات تربيتي واخلاقي

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، بررسي والدين ومسئولين مدارس در جهت كاهش مشكلات تربيتي واخلاقي ، این محصول" بررسي والدين ومسئولين مدارس در جهت كاهش مشكلات تربيتي واخلاقي "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

بررسي نگرش معلمان و دانش آموزان به شيوه هاي ارزشيابي در مدارس راهنمايي شهر نيشابور

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، بررسي نگرش معلمان و دانش آموزان به شيوه هاي ارزشيابي در مدارس راهنمايي شهر نيشابور ، این محصول" بررسي نگرش معلمان و دانش آموزان به شيوه هاي ارزشيابي در مدارس راهنمايي شهر نيشابور "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي ، این محصول" تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

بررسي وضعيت بهداشت بوفه هاي مدارس و تأثير آموزش بر متصديان بوفه هاي مذکور در شهر اهواز

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، بررسي وضعيت بهداشت بوفه هاي مدارس و تأثير آموزش بر متصديان بوفه هاي مذکور در شهر اهواز ، این محصول" بررسي وضعيت بهداشت بوفه هاي مدارس و تأثير آموزش بر متصديان بوفه هاي مذکور در شهر اهواز "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

گزارش تخصصي مقابله با اتش سوزی در مدارس(ویژه سرایدار مدرسه) 

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، گزارش تخصصي مقابله با اتش سوزی در مدارس(ویژه سرایدار مدرسه)  ، این محصول" گزارش تخصصي مقابله با اتش سوزی در مدارس(ویژه سرایدار مدرسه)  "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات رفتاری در سرویس مدارس را بهبود بخشم ؟

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات رفتاری در سرویس مدارس را بهبود بخشم ؟ ، این محصول" دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات رفتاری در سرویس مدارس را بهبود بخشم ؟ "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات رفتاری در سرویس مدارس را بهبود بخشم ؟

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات رفتاری در سرویس مدارس را بهبود بخشم ؟ ، این محصول" اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات رفتاری در سرویس مدارس را بهبود بخشم ؟ "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

مقایسه ای بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در فضای آموزشی مدارس ابتدایی دخترانه

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، مقایسه ای بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در فضای آموزشی مدارس ابتدایی دخترانه ، این محصول" مقایسه ای بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در فضای آموزشی مدارس ابتدایی دخترانه "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه مقایسه میزان افسردگی در معلمان مدارس کودکان استثنایی و معلمان مدارس عادی. doc

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، پروژه مقایسه میزان افسردگی در معلمان مدارس کودکان استثنایی و معلمان مدارس عادی. doc ، این محصول" پروژه مقایسه میزان افسردگی در معلمان مدارس کودکان استثنایی و معلمان مدارس عادی. doc "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »