خانه / بایگانی برچسب: کامپیوتر

بایگانی برچسب: کامپیوتر

نمونه پرسشنامه چالش های اجرا و موفقیت تهیه و تدارک الکترونیکی

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، نمونه پرسشنامه چالش های اجرا و موفقیت تهیه و تدارک الکترونیکی ، این محصول" نمونه پرسشنامه چالش های اجرا و موفقیت تهیه و تدارک الکترونیکی "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی درس کار و فن آوری، افزایش میزان فراگیری با کامپیوتر

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، اقدام پژوهی درس کار و فن آوری، افزایش میزان فراگیری با کامپیوتر ، این محصول" اقدام پژوهی درس کار و فن آوری، افزایش میزان فراگیری با کامپیوتر "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی درس کار و فناوری پایه ششم، استفاده از کامپیوتر

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، اقدام پژوهی درس کار و فناوری پایه ششم، استفاده از کامپیوتر ، این محصول" اقدام پژوهی درس کار و فناوری پایه ششم، استفاده از کامپیوتر "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی درس کار و فن آوری، افزایش میزان فراگیری با کامپیوتر

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، اقدام پژوهی درس کار و فن آوری، افزایش میزان فراگیری با کامپیوتر ، این محصول" اقدام پژوهی درس کار و فن آوری، افزایش میزان فراگیری با کامپیوتر "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود تحقیق کامل درباره ‏ تحلیل شرکت خدمات رسانی کامپیوتر ۱۵ ص

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود تحقیق کامل درباره ‏ تحلیل شرکت خدمات رسانی کامپیوتر 15 ص ، این محصول" دانلود تحقیق کامل درباره ‏ تحلیل شرکت خدمات رسانی کامپیوتر 15 ص "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

مقاله در مورد مقدمه ای بر سیستم های اطلاعاتی کامپیوتر محور

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، مقاله در مورد مقدمه ای بر سیستم های اطلاعاتی کامپیوتر محور ، این محصول" مقاله در مورد مقدمه ای بر سیستم های اطلاعاتی کامپیوتر محور "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم ، این محصول" دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد تاثير كامپيوتر و اينترنت بر كودكان و نوجوانان ۲۳ ص

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، تحقیق در مورد تاثير كامپيوتر و اينترنت بر كودكان و نوجوانان 23 ص ، این محصول" تحقیق در مورد تاثير كامپيوتر و اينترنت بر كودكان و نوجوانان 23 ص "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

آشنايي با محيط نرم‌افزار Authorware (كامپيوتر – برنامه‌نويسي)

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، آشنايي با محيط نرم‌افزار Authorware (كامپيوتر – برنامه‌نويسي) ، این محصول" آشنايي با محيط نرم‌افزار Authorware (كامپيوتر – برنامه‌نويسي) "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

آشنايي با محيط نرم‌افزار Authorware (كامپيوتر – برنامه‌نويسي)

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، آشنايي با محيط نرم‌افزار Authorware (كامپيوتر – برنامه‌نويسي) ، این محصول" آشنايي با محيط نرم‌افزار Authorware (كامپيوتر – برنامه‌نويسي) "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پایه اول ابتدایی ) را حل كنم؟

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پایه اول ابتدایی ) را حل كنم؟ ، این محصول" دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پایه اول ابتدایی ) را حل كنم؟ "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم ، این محصول" دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

راهنما و ترجمه کتاب زبان تخصصی رشته کامپیوتر – بر اساس کتاب یوسفخانی، آِیت، فراهی – پیام نور

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، راهنما و ترجمه کتاب زبان تخصصی رشته کامپیوتر - بر اساس کتاب یوسفخانی، آِیت، فراهی - پیام نور ، این محصول" راهنما و ترجمه کتاب زبان تخصصی رشته کامپیوتر - بر اساس کتاب یوسفخانی، آِیت، فراهی - پیام نور "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

گزارش كارآموزي آشنايي با انواع قطعات كامپيوتر و كاربرد آن ۵۵ ص

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، گزارش كارآموزي آشنايي با انواع قطعات كامپيوتر و كاربرد آن 55 ص ، این محصول" گزارش كارآموزي آشنايي با انواع قطعات كامپيوتر و كاربرد آن 55 ص "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

گزارش كارآموزي كامپيوتر سايت كامپيوتر آموزش عالي سجاد ۶ ص

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، گزارش كارآموزي كامپيوتر سايت كامپيوتر آموزش عالي سجاد 6 ص ، این محصول" گزارش كارآموزي كامپيوتر سايت كامپيوتر آموزش عالي سجاد 6 ص "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

کارآموزی کار با سيستم عامل Unix در بانک صادرات دايره کامپیوتر ۵۷ ص

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، کارآموزی کار با سيستم عامل Unix در بانک صادرات دايره کامپیوتر 57 ص ، این محصول" کارآموزی کار با سيستم عامل Unix در بانک صادرات دايره کامپیوتر 57 ص "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

جزوه مدار الکتریکی (۲)-بر اساس کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها-ارنست کو

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، جزوه مدار الکتریکی (2)-بر اساس کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها-ارنست کو ، این محصول" جزوه مدار الکتریکی (2)-بر اساس کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها-ارنست کو "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهي با موضوع: چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پایه اول ابتدایی ) را حل كنم؟

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود اقدام پژوهي با موضوع: چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پایه اول ابتدایی ) را حل كنم؟ ، این محصول" دانلود اقدام پژوهي با موضوع: چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات يادگيري سمانه ( دانش آموز پایه اول ابتدایی ) را حل كنم؟ "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

گزارش كارآموزي كامپيوتر سايت كامپيوتر آموزش عالي سجاد ۶ ص

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، گزارش كارآموزي كامپيوتر سايت كامپيوتر آموزش عالي سجاد 6 ص ، این محصول" گزارش كارآموزي كامپيوتر سايت كامپيوتر آموزش عالي سجاد 6 ص "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهي با موضوع: چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود اقدام پژوهي با موضوع: چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم ، این محصول" دانلود اقدام پژوهي با موضوع: چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

گزارش كارآموزي كامپيوتر سايت كامپيوتر آموزش عالي سجاد ۶ ص

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، گزارش كارآموزي كامپيوتر سايت كامپيوتر آموزش عالي سجاد 6 ص ، این محصول" گزارش كارآموزي كامپيوتر سايت كامپيوتر آموزش عالي سجاد 6 ص "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

نرم افزار اینترنت دانلود منیجر (IDM) نسخه ۶٫۲۳٫۱۷ برای کامپیوتر بدون محدودیت زمانی

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، نرم افزار اینترنت دانلود منیجر (IDM) نسخه 6.23.17 برای کامپیوتر بدون محدودیت زمانی ، این محصول" نرم افزار اینترنت دانلود منیجر (IDM) نسخه 6.23.17 برای کامپیوتر بدون محدودیت زمانی "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود پروژه رشته کامپیوتر امنیت در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرمت word

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود پروژه رشته کامپیوتر امنیت در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرمت word ، این محصول" دانلود پروژه رشته کامپیوتر امنیت در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرمت word "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود مقاله علمی رشته کامپیوتر به زبان فارسی بررسی شبكه GPRS با فرمت word

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود مقاله علمی رشته کامپیوتر به زبان فارسی بررسی شبكه GPRS با فرمت word ، این محصول" دانلود مقاله علمی رشته کامپیوتر به زبان فارسی بررسی شبكه GPRS با فرمت word "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود مقاله رشته کامپیوتر به زبان فارسی امنیت در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرمت word

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود مقاله رشته کامپیوتر به زبان فارسی امنیت در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرمت word ، این محصول" دانلود مقاله رشته کامپیوتر به زبان فارسی امنیت در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرمت word "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود مقاله کامل درباره مفاهيم شبكه ( فنی مهندسی کامپیوتر)

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود مقاله کامل درباره مفاهيم شبكه ( فنی مهندسی کامپیوتر) ، این محصول" دانلود مقاله کامل درباره مفاهيم شبكه ( فنی مهندسی کامپیوتر) "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی سیستم اعلان و اطفاء حریق با قابلیت تماس با آتش نشانی با گیت منطقی و بدون برنامه نویسی

دانلود رایگان شبیه سازی سیستم اعلان و اطفاء حریق با قابلیت تماس با آتش نشانی با گیت منطقی و بدون برنامه نویسی ، این محصول ارزشمند " شبیه سازی سیستم اعلان و اطفاء حریق با قابلیت تماس با آتش نشانی با گیت منطقی و بدون برنامه نویسی "را از یاهومارکت دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »