خانه / بایگانی برچسب: یادگیری

بایگانی برچسب: یادگیری

تحقیق و بررسی در مورد روشهاي آموزش زبان فارسي آهنگ جمله های كوتاه و آموزش آن د ر زبان فارسی پایه ۷ ص

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، تحقیق و بررسی در مورد روشهاي آموزش زبان فارسي آهنگ جمله های كوتاه و آموزش آن د ر زبان فارسی پایه 7 ص ، این محصول" تحقیق و بررسی در مورد روشهاي آموزش زبان فارسي آهنگ جمله های كوتاه و آموزش آن د ر زبان فارسی پایه 7 ص "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا ، این محصول" سناریو والگوی تدریس تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

نظریه های یادگیری و الگوی تدریس + پیشینه تحقیق ۱۰۸ صفحه با منابع معتبر + Doc

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، نظریه های یادگیری و الگوی تدریس + پیشینه تحقیق 108 صفحه با منابع معتبر + Doc ، این محصول" نظریه های یادگیری و الگوی تدریس + پیشینه تحقیق 108 صفحه با منابع معتبر + Doc "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود تحقیق کامل درباره روشهاي آموزش زبان فارسي آهنگ جمله های كوتاه و آموزش آن د ر زبان فارسی پایه ۷ ص

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود تحقیق کامل درباره روشهاي آموزش زبان فارسي آهنگ جمله های كوتاه و آموزش آن د ر زبان فارسی پایه 7 ص ، این محصول" دانلود تحقیق کامل درباره روشهاي آموزش زبان فارسي آهنگ جمله های كوتاه و آموزش آن د ر زبان فارسی پایه 7 ص "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

جزوه خلاصه روانشناسی یادگیری – بر اساس کتاب حسین زارع – روانشناسی پیام نور

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، جزوه خلاصه روانشناسی یادگیری - بر اساس کتاب حسین زارع - روانشناسی پیام نور ، این محصول" جزوه خلاصه روانشناسی یادگیری - بر اساس کتاب حسین زارع - روانشناسی پیام نور "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه می توانیم ترس سامان ازآموزگار و کلاس درس را کاهش دهیم و شاید نهایتاً به طور کامل از بین ببریم

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه می توانیم ترس سامان ازآموزگار و کلاس درس را کاهش دهیم و شاید نهایتاً به طور کامل از بین ببریم ، این محصول" دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه می توانیم ترس سامان ازآموزگار و کلاس درس را کاهش دهیم و شاید نهایتاً به طور کامل از بین ببریم "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه با دانش آموزانم انگیزه تلاش را در کلاس ریاضی پیدا کردیم

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه با دانش آموزانم انگیزه تلاش را در کلاس ریاضی پیدا کردیم ، این محصول" دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه با دانش آموزانم انگیزه تلاش را در کلاس ریاضی پیدا کردیم "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه توانستم نمرات درس عربی سال دوم دانش آموزان مدرسه حضرت مرضیه را افزایش دهم؟

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه توانستم نمرات درس عربی سال دوم دانش آموزان مدرسه حضرت مرضیه را افزایش دهم؟ ، این محصول" دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه توانستم نمرات درس عربی سال دوم دانش آموزان مدرسه حضرت مرضیه را افزایش دهم؟ "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه توانستم فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر ترویج دهم

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه توانستم فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر ترویج دهم ، این محصول" دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه توانستم فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر ترویج دهم "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی ، این محصول" دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه توانستم فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر ترویج دهم

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه توانستم فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر ترویج دهم ، این محصول" دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه توانستم فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر ترویج دهم "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار وفن اوری افزایش دهم ؟

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار وفن اوری افزایش دهم ؟ ، این محصول" دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار وفن اوری افزایش دهم ؟ "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه توانستم کلاس درس علوم تجربی را برای فراگیرانم شاد و جذاب نمایم؟

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه توانستم کلاس درس علوم تجربی را برای فراگیرانم شاد و جذاب نمایم؟ ، این محصول" دانلود اقدام پژوهي با موضوع چگونه توانستم کلاس درس علوم تجربی را برای فراگیرانم شاد و جذاب نمایم؟ "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلودكنش پژوهي با موضوع بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری برافزايش پیشرفت تحصیلی در دانش¬آموزان تیز هوش

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلودكنش پژوهي با موضوع بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری برافزايش پیشرفت تحصیلی در دانش¬آموزان تیز هوش ، این محصول" دانلودكنش پژوهي با موضوع بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری برافزايش پیشرفت تحصیلی در دانش¬آموزان تیز هوش "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلودكنش پژوهي با موضوع بررسی تاثیر آموزشهای راهبردهای یادگیری (مرور ذهنی، بسط دهی، سازمان دادن، نظارت بر درک) بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلودكنش پژوهي با موضوع بررسی تاثیر آموزشهای راهبردهای یادگیری (مرور ذهنی، بسط دهی، سازمان دادن، نظارت بر درک) بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان ، این محصول" دانلودكنش پژوهي با موضوع بررسی تاثیر آموزشهای راهبردهای یادگیری (مرور ذهنی، بسط دهی، سازمان دادن، نظارت بر درک) بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلودكنش پژوهي با موضوع تأثير الگوهاي تدريس معلم بر يادگيري دانش‌آموزان

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلودكنش پژوهي با موضوع تأثير الگوهاي تدريس معلم بر يادگيري دانش‌آموزان ، این محصول" دانلودكنش پژوهي با موضوع تأثير الگوهاي تدريس معلم بر يادگيري دانش‌آموزان "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه تاثير وسايل كمك آموزشي در يادگيري از منظر روان شناسی. doc

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، پروژه تاثير وسايل كمك آموزشي در يادگيري از منظر روان شناسی. doc ، این محصول" پروژه تاثير وسايل كمك آموزشي در يادگيري از منظر روان شناسی. doc "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد نقش واقعي و مناسب از تكنولوژي براي ايجاد فرهنگ يادگيري

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، تحقیق در مورد نقش واقعي و مناسب از تكنولوژي براي ايجاد فرهنگ يادگيري ، این محصول" تحقیق در مورد نقش واقعي و مناسب از تكنولوژي براي ايجاد فرهنگ يادگيري "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

تحقیق در مورد نقش واقعي و مناسب از تكنولوژي براي ايجاد فرهنگ يادگيري

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، تحقیق در مورد نقش واقعي و مناسب از تكنولوژي براي ايجاد فرهنگ يادگيري ، این محصول" تحقیق در مورد نقش واقعي و مناسب از تكنولوژي براي ايجاد فرهنگ يادگيري "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

تبیین نقش طراحی فضای سبز در محیط مدارس بر فرایند یادگیری دانش آموزان

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، تبیین نقش طراحی فضای سبز در محیط مدارس بر فرایند یادگیری دانش آموزان ، این محصول" تبیین نقش طراحی فضای سبز در محیط مدارس بر فرایند یادگیری دانش آموزان "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود پاورپوینت در مورد روان شناسي يادگيري مؤلف : دكتر محمد پارسا

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود پاورپوینت در مورد روان شناسي يادگيري مؤلف : دكتر محمد پارسا ، این محصول" دانلود پاورپوینت در مورد روان شناسي يادگيري مؤلف : دكتر محمد پارسا "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه بررسی رابطه کاربرد راهبردهای یادگیری با موفقیت در رشته های تحصیلی (ریاضی، فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی). doc

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، پروژه بررسی رابطه کاربرد راهبردهای یادگیری با موفقیت در رشته های تحصیلی (ریاضی، فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی). doc ، این محصول" پروژه بررسی رابطه کاربرد راهبردهای یادگیری با موفقیت در رشته های تحصیلی (ریاضی، فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی). doc "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود تحقیق در مورد كنترل محصول و امنيت رايانه، مديريت وتنش آن دركنترل فرابند توسعه CBIS

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود تحقیق در مورد كنترل محصول و امنيت رايانه، مديريت وتنش آن دركنترل فرابند توسعه CBIS ، این محصول" دانلود تحقیق در مورد كنترل محصول و امنيت رايانه، مديريت وتنش آن دركنترل فرابند توسعه CBIS "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

تعديل ناسازگاري از طريق يادگيري در تصميم گيري گروهي و كاربرد آن در مصاحبه استخدامي MBA چين

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، تعديل ناسازگاري از طريق يادگيري در تصميم گيري گروهي و كاربرد آن در مصاحبه استخدامي MBA چين ، این محصول" تعديل ناسازگاري از طريق يادگيري در تصميم گيري گروهي و كاربرد آن در مصاحبه استخدامي MBA چين "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

تاثير ويژگي هاي ظاهري و سني معلم در يادگيري و آموزش دانش آموزان

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، تاثير ويژگي هاي ظاهري و سني معلم در يادگيري و آموزش دانش آموزان ، این محصول" تاثير ويژگي هاي ظاهري و سني معلم در يادگيري و آموزش دانش آموزان "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

بررسي اختلالات يادگيري (گروه بندي، سبب شناسي، راهبردها وروش هاي آموزش و توانبخشي)

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، بررسي اختلالات يادگيري (گروه بندي، سبب شناسي، راهبردها وروش هاي آموزش و توانبخشي) ، این محصول" بررسي اختلالات يادگيري (گروه بندي، سبب شناسي، راهبردها وروش هاي آموزش و توانبخشي) "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

مدلسازي شناختي يك سيستم آموزش دهنده هوشمند به منظور توان‌بخشي علاقه به يادگيري و خلاقيت دانشجو

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، مدلسازي شناختي يك سيستم آموزش دهنده هوشمند به منظور توان‌بخشي علاقه به يادگيري و خلاقيت دانشجو ، این محصول" مدلسازي شناختي يك سيستم آموزش دهنده هوشمند به منظور توان‌بخشي علاقه به يادگيري و خلاقيت دانشجو "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلالات یادگیری دانش آموزانم را درمان نمایم ؟

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلالات یادگیری دانش آموزانم را درمان نمایم ؟ ، این محصول" اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلالات یادگیری دانش آموزانم را درمان نمایم ؟ "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلالات یادگیری دانش آموزانم را درمان نمایم ؟

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلالات یادگیری دانش آموزانم را درمان نمایم ؟ ، این محصول" اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلالات یادگیری دانش آموزانم را درمان نمایم ؟ "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

یادگیری و آموزش دانش اموزان ابتدایی با شعر + ورد قابل ویرایش

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، یادگیری و آموزش دانش اموزان ابتدایی با شعر + ورد قابل ویرایش ، این محصول" یادگیری و آموزش دانش اموزان ابتدایی با شعر + ورد قابل ویرایش "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

کاربرد اصول يادگيري تجربي در آموزش پرورش کرم ابريشم به زبان روستايي

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، کاربرد اصول يادگيري تجربي در آموزش پرورش کرم ابريشم به زبان روستايي ، این محصول" کاربرد اصول يادگيري تجربي در آموزش پرورش کرم ابريشم به زبان روستايي "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

روشهاي يادگيري زبان فارسي آهنگ جمله های كوتاه و آموزش آن د ر زبان فارسی پایه

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، روشهاي يادگيري زبان فارسي آهنگ جمله های كوتاه و آموزش آن د ر زبان فارسی پایه ، این محصول" روشهاي يادگيري زبان فارسي آهنگ جمله های كوتاه و آموزش آن د ر زبان فارسی پایه "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر آنها

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، اقدام پژوهی ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر آنها ، این محصول" اقدام پژوهی ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر آنها "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی نقش بازی در فرآیند یادگیری دانش آموزان و رشد ذهنی و اخلاقی آنان

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، اقدام پژوهی نقش بازی در فرآیند یادگیری دانش آموزان و رشد ذهنی و اخلاقی آنان ، این محصول" اقدام پژوهی نقش بازی در فرآیند یادگیری دانش آموزان و رشد ذهنی و اخلاقی آنان "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی چگونه توانستم میزان یادگیری درس زبان فارسی را در دانش آموزان سال اول افزایش دهم؟

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، اقدام پژوهی چگونه توانستم میزان یادگیری درس زبان فارسی را در دانش آموزان سال اول افزایش دهم؟ ، این محصول" اقدام پژوهی چگونه توانستم میزان یادگیری درس زبان فارسی را در دانش آموزان سال اول افزایش دهم؟ "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

گزارش تخصصي آموزگار سوم ابتدايي : درمان اختلال در يادگيري مفهوم ضرب با روش هاي مناسب

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، گزارش تخصصي آموزگار سوم ابتدايي : درمان اختلال در يادگيري مفهوم ضرب با روش هاي مناسب ، این محصول" گزارش تخصصي آموزگار سوم ابتدايي : درمان اختلال در يادگيري مفهوم ضرب با روش هاي مناسب "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟ ، این محصول" دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟ "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟.

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟. ، این محصول" دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟. "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟.

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود اقدام پژوهی چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟. ، این محصول" دانلود اقدام پژوهی چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟. "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی.

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود اقدام پژوهی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی. ، این محصول" دانلود اقدام پژوهی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی. "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟ ، این محصول" اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟ "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟ ، این محصول" دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟ "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، دانلود اقدام پژوهی چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟ ، این محصول" دانلود اقدام پژوهی چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟ "را از yahoo-market دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »